Sodumerdyk

Sodumerdyk

Sodumerdyk

Eertijds liep er een voetpad van Nes en één van Jirnswâlde naar Soarremoarre of zoals de Akkrumers meestal zeggen: Soadum. De grindweg die hier later kwam, werd dan ook meestal de Sodumerdyk genoemd. Met de ruilverkaveling van it Swettegebiet is de weg doorgebroken naar de andere wegen daar en heeft SoarreMoarre beter verbinding met het oosten van de provinsje gekregen. (Uit: ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982).

Links: een plattegrond van de Sodumerdyk

Boven twee keer : “It Kathûs” van Peanstra aan
de Sodumerdyk.
Boven: It Kathûs in woord en beeld in
”Boerderijen van Nes” van © Akkrum Ald en Nij.

Het oorlogsmonument (1e)

Herdenking in het land van de familie Voolstra. (8 november 2006)

Onder: Het latere herdenkingsmonument

Onder: Herdenking 8 november 2012.

Foto’s onder © Google Streetview Sodumerdyk.

Boven: Het herdenkings monument op de splitsing Sodumerdyk-Soarremoarre

Kijk ook op > Buurtschappen > Soarremoarre en Sodum.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk