Klassefoto’s ULO

Klassefoto’s ULO

Aan deze pagina wordt nog gewerkt zoals u kunt zien. Nog even geduld AUB.

Onderstaand Klassefoto’s staan in willekeurige volgorde.

In 1977 was de laatste schooldag van de ULO Nes aan de Boarnsterdyk.

ULO Nes 1964, Leerkrachten. 1. Dhr. Klaas Sikkema, 2. Dhr. Ate Bergsma, 3. Dhr. Roel de Vries, 4. Dhr. Dries jager en 5. Dhr. Jan Mulder.    Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

ULO Nes, 1966, Leerkrachten. 1. Dhr. Germ Kooistra, 2. Dhr. pilat, 3. Dhr. Ate Bergsma, (Directeur), 4. Dhr. Roel de Vries, 5. Dhr. Dries Jager, 6. Dhr. Jan Pietersma, 7. Dhr. Klaas Sikkema en 8. Dhr. Henk Beers.    Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Boven: Dhr. Henk Beers.
Dhr. Ate Bergsma & dhr. van Zanden (hoofd van de school)
Dhr. Roel de Vries & ??

ULO 1971? 1. Dhr. Roel de Vries, 2. 3. 4. 5. Dhr. Ate Bergsma, 6. 7. 8. Siemie Edelijn?, 9. 10. 11.12. 13. 14. 15. 16. 17. Grietje Rorije (* 26-1-1958)?, 18. 19. 20. Gooitsen Dragstra?, 21. 22. 23. en 24.   Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

ULO Nes, 1968-’69. 1. Aaltje de Vos, 2. Dhr. Ate Bergsma, 3. Nynke Miedema, 4. Henk Hoekstra, 5. Trienke van der Harst, 6. Jaap Bouma, 7. Roelie Arendsz, 8. Jappie Hijlkema, 9. ?, 10. Nieske van Dellen, 11. Tiemen Terpstra, 12. Hillie Zichtema, 13. Dhr. Germ Kooistra, 14. Sjoeke Hempenius, 15. Tjeerd Zandberg, 16. Fennie Niemeijer, 17. Uilke Nijholt, 18. Eppie Moed, 19. Attje Ponne, 20. Hans Anker, 21. Doortje Zijlstra, 22. Wim Anker, 23. Anneke Beetstra en 24. Luite Dikkerboom.    Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

ULO, Nes, klas 4. 1966. 1. 2. 3. Trijntje de Wit ?, 4. Dhr. Ate Bergsma, 5. 6. Douwe Beimin, 7. 8. Heida ?, 9. Dhr. Dries Jager, 10. 11. 12. Gerda ? , 13. Dhr. de Vries, 14. 15. 16. Dhr. Kooistra, 17. 18. 19. 20. 21. en 22. jelle Hempenius.   Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

ULO Nes, 1e klas, 1966 . 1. 2. 3. 4. 5. Stien Bijlsma, 6. 7. 8. 9. Harry Zeemans, 10. 11. Dhr. Ate Bergsma, 12. Teddy Kindermans, 13. Dhr. Jan Pietersma, 14. Aaltje Haaijes, 15. Thijs Nettinga, 16. 17. 18. 19. 20. Doetie Stuurman, 21. en 22. ? van der Tuin.   Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

ULO Nes, 1960, 100 % geslaagd. 1. Dhr. Jan Mulder, 2. Rienk Sikkema, 3. Dhr. Ate Bergsma, 4. Ietje Brandsma, 5. Direkteur Dhr. Van Zanden, 6. Maartje Wiersma of Klaasje Wierda C825). 7. Dhr. Roel de Vries, (gaf Franse les). 8. Sipke Steegstra of Fokke Schouwstra? G&B) 9. Dhr. Krips, 10. Hotze de Roos, 11. 12 is Roel Hoekstra dat klopt, 13. Klaas Hettema, 14. Dictus Benedictus, 15. Johannes Rijpkema, Terherne, 16. Aldert Huisman, 17. Rinny van Kalsbeek, 18. 19. Roefke Bergsma, 20. en 21. Annie Arendsz. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

ULO Nes, 3e klas 1964. 1. 2. Dhr. Roel de Vries, 3. Dhr. Klaas Sikkema, 4. Wopke Dragstra?, 5. 6. Dhr. Dries Jager, 7. 8. Rinse Hoekstra?, 9. 10. 11. 12. Dhr. Henk Beers, 13. 14. 15. 16. Dhr. Ate Bergsma, 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Klaske Haaijes, 27. 28. 29. Johannes Boltje, 30. 31. 32. 33. 34. en 35.     Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

ULO Nes, 3e klas 1960. 1. 2. Dhr. Roel de Vries?, 3. 4. 5. 6. 7. Dhr. Ate Bergsma, 8. 9. 10. 11.12. 13. Arend Tulner?, 14. 15. 16. Fedde Bosma?, 17. 18. 19. 20. en 21.   Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

ULO Nes, 1927. 1. Dhr. Krips, 2. Dhr. Swierstra, 3. Dhr. Krabbedam, 4. de Jong (3e klas), 5. P. Jellema (3e klas), 6. R. de Groot (4e klas), 7. Joh. de Graaf (4e klas), 8. Eenshuistra (3e klas), 9. Poppe Groen (4e klas), 10. H. van der Meulen (4e klas), 11. M. Koopmans (3e klas), 12. T. Kattemölle (4e klas), 13. Th. de Jong (4e klas), 14. H. Bruinsma (4e klas).  Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com    

Boven Leerkrachten van de ULO: Dhr. Krips, Krabbedam en Swierstra.

Boven: ULO, Nes, Klas 4, 1940. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dhr. F. Krips, 14. 15. 16. 17. 18. 19. Dhr. D. Swierstra, 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Gosse Zanstra, 27. 28. Onder staan de namen van de leerlingen én de leerkrachten, maar niet in volgorde. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

ULO Nes, 1928, 3e klas. Met namen.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk