Ulbe Twijnstrawei

Ulbe Twijnstrawei

(Oost en West).

     In 1950 is deze straat aangelegd van de Feansterdyk naar de Ljouwerterdyk tegenover Coopersburg, om te zijner tijd het verkeer door het dorp om te leiden. Tot nu toe (1982) is daar niets van gekomen, want het wachten is op de bouw van een brug over de Polsleat en daar was nooit geen geld voor. Later zijn er nogal wat bezwaren tegen ingekomen. Zolang die brug er niet is, blijft Akkrum met het drukke verkeer door de smalle dorpsstraat opgescheept. De naam van de straat geeft aan dat de genoemd is naar de man die de oliefabriek groot heeft gemaakt en daar heeft het dorp veel aan te danken. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982).

Boven de plattegrond van de Ulbe Twijnstrawei (Oost en West)

Inmiddels is de brug er gekomen (in 2016). Toen de gemeentelijke herindeling was geweest (2014), en Boarnsterhim opgedoekt was, is er één en ander veranderd. De Raad van Heerenveen heeft doorgepakt en de langverwachte brug is er na ruim 60 jaar, in 2016, gekomen. Jan Calsbeek was in 1955 direkteur gemeentewerken van Utingeradeel en is inmiddels al lang in de A.O.W. Maar hij heeft het nog meegemaakt. Hij, als oudste bewoner, en Liene Dykstra (2015), als de jongste bewoner van de UT wei, hebben de handeling verricht.

De Oostkant van de Ulbe Twijnstrawei.

De Ulbe Twijnstrawei gezien vanaf de Feansterdyk. ca. 1960
De Ulbe Twijnstrawei gezien vanaf de Feansterdyk. ca. 1960
De Ulbe Twijnstrawei gezien vanaf de Feansterdyk. 1962. (UT 75 jr.)
De Ulbe Twijnstrawei gezien vanaf de tuin van UT Kantoor
De Ulbe Twijnstrawei gezien vanaf de UT Silo.
De Ulbe Twijnstrawei gezien vanaf de Feansterdyk, 1962, 75 jr. UT.
UT Fabriek
Zo kocht Ulbe Twijnstra de fabriek van S.P. Hoytema

Voor meer UT zie Dorpshistorie > Industrie > Ulbe Twijnstra.(UT).

Onroerend Goed

De Westkant van de Ulbe Twijnstrawei

UT Wei ca. 1960
Boven: De woning van de familie Eise Rozenberg en onder het huurcontract (1957) van hun woning aan de Ulbe Twijnstrawei 76. (© familie Rozenberg).
Boven: De woonkamer van de familie Brouwer aan de Ulbe Twijnstrawei 54. (Foto: 1963).(met dank aan © Renske de Jong-Brouwer)
Boven: De woning waar Johannes en Willie Vis-Rozenberg jaren hebben gewoond.

Foto’s boven en onder © Kees Middendorp. (ca. 1975)

Foto’s boven en onder © Kees Middendorp. (ca. 1975)

Boven: Twee keer splitsing Ulbe Twijnstrawei met it Dwerspaad in 1962.
Boven: De UT Wei met op de achtergrond de UT Fabriek.
Boven: Splitsing Ulbe Twijnstrawei met de Ljouwerterdyk. (Met het hondje van fotograaf © Klaas Ratsma)
Zelfde situatie als hier boven.
Boven: Ulbe Twijnstrawei met brug over de Trigreppel. ca. 1974.
Boven: De Trigreppel met woningen aan de UT wei.
Boven: De UT wei met splitsing naar links it Dwerspaad
Boven: De Burgemeester Thalen Skoalle die grens aan sinnebuorren en de UT Wei is bijna klaar. Friese Koerier 16 januari 1957.

Voor meer Burgemeester Thalen Skoalle zie Dorpshistorie > Onderwijs > BTS.

Boven: De sportvelden bij jachtwerf Oost. (1977).
Boven een mooie foto genomen vanaf de slo van UTD, met ondermeer de UT Wei. (© Cobi Grossoo, ca. jaren ’70).
Boppe-boven: Foto’s van de
U.T. wei met, de linker foto met de melkbussen van veehouder Kalsbeek. (Foto’s: © Kees Middendorp).0

Onroerend Goed

Links en boven: Kop-romp boerderij met landerijen aan de UT wei 23 (2002) Onder de (Ver)bouwtekening. (1926)

De IJsbaan aan de U.T. wei, vanaf 1965.

Boppe-boven: De eerste kantine van de ijsbaan aan de Ulbe Twijnstrawei. (ca. 1967).
Links en rechtsboven: Bouwtekening van voetbal-schaatskantine aan de UT Wei.
Boven: Met de Arreslede op de ijsbaan.

Voor meer ijsbaan zie Sport en Spel > IJsbaan

Boven; De sportvelden vallen ook onder de Ulbe Twijnstrawei. (Foto: @ my Drone).

Voor meer sportvelden zie Sport en Spel > Sportvelden

Straaljager NF-5 stort neer bij Akkrum op vrijdag 1 november 1974 om 12.00 uur aan de UT wei, nabij de Burg. Thalen Skoalle.

Polsleat brug en Rânewei

Eindelijk is de Polsleatbrege een feit. In 2016 is de brug oficieel in gebruik genomen, met de Rânewei.

Boppe-boven: 30 januari 2016. (Eerst zoeken naar ‘bommen’).

Voor meer Rânewei en nieuwe Polsleatbrêge zie onder submap ‘Rânewei’.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk