Túntsjes de

Túntsjes de

eerder

Toen in 1916 de eerste huizen van gemeentewegen op het land van It Hiemstee in Akkrum-Oost werden gezet, was de grond al een paar jaar gebruikt voor zogenaamde volkstuintjes. Bij de bouw van de twaalf woningen werkte het weer tegen, met als gevolg, dat tuintjes en huizen in het water kwamen te staan. Ook de huur vond men te hoog en zo bedachten de bevolking de toepasselijke naam van “Tranendal”. De Gemeenteraad zinde dat niet en die was van mening dat het maar “Tuindorp” moest worden. Dat was in 1925, maar in 1955 was de ‘Commissie’ van mening dat die naam hier niet paste en maakte er “De Túntsjes” van, met het oog op de eerdere volkjstuintjes. Uit “Toponymy van Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982.

Links de plattegrond van De Túntsjes.

Kijk ook op . . .

Foto boven Atze en Rensche de Vries met hun kinderen Tettje (links), Age en Alie (rechts) op de foto voor hun huis op Tuindorp 53 (later De Túntsjes 26).
Beeld boven uit de Dorpsilm van Akkrum 1964: Jetske van Oosten-van Dijk met dochtertje Foke. Klik op het filmbeeld boven om de hele film te bekijken.

Boven en links enkele kranten berichten over de Túntsjes.

Het bericht links gaat over de tijdelijke verhuizing naar een sta-caravan en klein eindje verder aan het Hiemstee, terwijl de oude woningen van 1916 aan de Túntsjes worden gerenoveerd.

Afbeeldingen onder: Wa hat hjir wenne ? Wie heeft hier gewoond ? Simmer 2000

Túntsjes 19
Túntsjes 23
Túntsjes 24

Links: Siebren en Sjoeke Schouwstra.

Voor meer Túntsjes kijk ook op Tranendal, (onder).


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk