Trigreppel (de straat)

Trigreppel (de straat)

Eerder ook ‘Willemskaai/Willemskade’.

Met de Trigreppel wordt zowel de straat als het water bedoeld. De Trigreppel werd eerder de Willemskaai/Willemskade genoemd.

Toen om 1900 heen de vaart de Trigreppel uitgebaggerd werd brachten de baggeraars de bagger op een stuk grond ernaast, dat eigendom was van Willem Jehannes Koopmans. Die verkocht het opgehoogde land in twee percelen voor de bouw van huizen bij het water langs. Omwonenden maakte er al snel de Willemskade van, naar de eigenaar van het land. De Naamgevingscommisie is in 1955 verstandiger geweest en noemde de straat naar het water de Trigreppel. (Willem Jehannes Koopmans heeft elders in Akkrum een straat naar zich vernoemd gekregen), (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

https://kadastralekaart.com/woonplaatsen/akkrum/2525/0055300000251850/adressen

Boven: De plattegrond van de Trigreppel: Rood is de straat de Trigreppel. Blauw is het water de Trigreppel (met uitlopers). (@ 2022).

Foto boven: Het Oostelijk deel van de Trigreppel. (1958)

Boven: Het middelste deel van de Trigreppel. (1956)

Boven: Het Westelijk deel van de Trigreppel. 1960

Naast de straat de ”Trigreppel” ligt het water de ”Trigreppel”. (Die wordt op de pagina ‘Trigreppel wetter’ besproken). Daar staan ook weer interesante feiten.

Boppe: Een gedeelte van de Trigreppel met de Polsleat in vogelvlucht. ca. 1939.

Boven en onder: Foto’s van verschillende plekken van de Trigreppel.

Linksboven: Boele Romkje Zijlstra.               Rechtsboven: Ta oantinken oan it klear kommen fan ‘e restauraesje yn in monumintenjier 1975,  Akkrum – – – – – – – – – – – – – Palm-snein.( © R. Kijlstra).

Foto boven: © 1977.

Boven en onder: Foto’s van verschillende plekken van de Trigreppel.

Boven: Winkel met Manufacturen & Kruidenierswaren van P.W. de Vries. Foto rechts © ca. 2010.

Foto boven: De woonark van de familie Calsbeek heeft daar van mei 1953 tot juli 1954 gelegen. Foto rechts boven een schilderij van de Trigreppel van © Harm de Jong.

     “Op de moarn fan freed 29 maaie 1953 smiet Roel Sales, de sânskipper fan Holwert, de sleepkabel fan ús wenarkje los en wy draaiden de Trigreppel yn, dêr’t myn omkes Wytse en Ype (Wiersma) al op de kant klear stienen en ús nei it lisplak tsjinoer it hiem fan Klaversma brochten. Us aventoer Akkrum wie begûn. Wa hie tocht dat it mear as 60 jier duorje soe. Yn 1954 wie ús wenarke goed foar in romantyske printbrievekaart” (linksboppe). (@ Jan Calsbeek).

Boven drie afbeeldingen uit maandblad”Fan Fryske Groun” .

Artikel boven L.C. 19-1-1977.

De ‘Alde Haven’ maakt(e) deel uit van de Trigreppel.

Waar thans in Akkrum it Leechein is, liep vroeger vanuit de Trigreppel in haven tot aan de Dorpsstraat (Heechein). De Alde Haven genaamd. (Uit de Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker, 1982)

Kijk voor meer “Alde Haven” op de pagina “Alde Haven”. Daar staan ook nog bijzondere feiten op.

De ‘Nije Haven’ maakt(e) ook deel uit van de Trigreppel.

De zogenaamde Nije Haven lag (ligt) aan het Heechein (naast Welgelegen) en kwam net als de Ald Haven uit de Trigreppel. (Uit de Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker, 1982)

Kijk voor meer “Nije Haven” op de pagina “Nije Haven”. Daar staan ook nog bijzondere feiten op.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com


 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk