Theetúntsjes de

Theetúntsjes de

Toen in 1828 boerderij nr.13 van het Floreenkohier, die voor aan het Heechein in de Buorren stond met het erf aan de Boarn, ferkocht werd, werd perceel 2 omschreven als: “Jister, tuin en cingeltje”. Dit perceel lag net als het andere land aan de andere kant van de Boarn. De omschrijving in de koopacte brocht de oplossing fan het raadsel over de naam “De Theetúntsjes”, welke niemand kon thuisbrengen. Misschien heeft de boer van de boerderij op deze plek een soort van tuin gehad, waar zijn vrouw visite kon ontvangen. Lang hebben hier aan de Boarnskant nog meerdere bomen gestaan, mogelijk een overblijfsel van de Theetúntsjes? Uit: “Toponymy van Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982.

Foto onder: Tot 1828 de locatie van FC 13, (Thans (2023) Heechein 8 en 4)

Wilt u meer weten over de beschreven boerderij? Raadpleeg het boek: “Boerderijen van Akkrum” (2020) van Akkrum Ald en Nij, om het hele verhaal over deze en andere boerderijen te lezen.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk