Tekenschool

Tekenschool

Akkrum heeft veel onderwijs gegeven. Er is zelfs een tekenschool geweest van “Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen”. Eerst in de school aan de Dringelstrjitte (Franse school) en daarna in de oude Waag aan de Kanadeeske strjitte. Er is niet bijster veel bekend over deze tekenschool, tot wij kortgeleden een berichtje kregen van Rienk L. Koopmans uit Harderwijk. Hij had een mededeling dat zijn opa (Rienk Koopmans) en twee broers van zijn opa (Harmen en Tjipke Koopmans) op de tekenschool in Akkrum hebben gezeten. De gebroeders zijn alle drie in Akkrum geboren. Koopmans had nog een verzameling van 69 tekeningen op A2 formaat uit de periode 1903 tot 1911 en zocht een plekje voor deze (toch wel unieke) tekeningen en kwam zo in het Friese Akkrum terecht. De tekeningen zijn allemaal rechts onder gesigneerd met de naam en datum en (meestal) plaatsnaam Akkrum. (Zie tekeningen onderaan). De tekenschool is van 1896 tot 1918 in Akkrum geweest.

Foto boven: De oude Franse school aan de Dringelstrjitte (later de bewaarschool) waar ook wel tekenlessen werden gegeven.
 
De 2e lokaasje (De âlde Waag aan de Kanadeeske strjitte) der joech men de tekenlessen oan de leerlingen.
Links de buitenkant van de âlde Waag en rechts het interieur.

Foto boven: © de familie Koopmans te Akkrum, die de 69 tekeningen heeft geschonken aan de stifting Akkrum Ald en Nij.

     Boven: De tekeningen.

Boven en rechts een selectie uit de vele tekenihgen die we kregen fan de Rienk (L) Koopmans uit Harderwijk, waarvoor heel hartelijk dank.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk