Sythúzen

Sythúzen

Sythuzen is een buurtschap dat tussen de weg naar Heerenveen en de Spoorweg ligt en hoort bij de gemeente Haskerland. De drie boeren zijn evenwel helemaal op Akkrum aangewezen en de kinderen gaan er op school. Vanaf het begin werd de naam in verband gebracht met de ligging tussen (=besiden) de spoorweg en de Rykswei, maar dat kon niet, omdat de naam al eerder bestond dan de wegen. In de Fr. plaknammen 1 (1949) noemt Kalma “de siden” in de betekenis van “leech lân” en Bakker denkt dat de naam Sythúzen daarmeer in verband staat. Het Sythústerfjild dat in de Beneficiaalboeken genoemd wordt, en bij de boererijen hoort, ligt erg laag en stond eerder nog vaak onder water. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).

Boven de plattegrond van buurtschap Sythúzen.

Luchtfoto van Sythúzen, op de boerderij links is Anne Nijdam geboren.
Fetze Speerstra: ”Neist de pleats wie de rûchskenne. Anne, Durk de Glee en ik brochten de stront mei de kroade oer planken nei de bult. Doe Durk mei in kroade omheech, wij hiene de lêste plank der wei helle . . . , mar it like as lei der noch op de bult . . . Durk mei de kroade oer de kop yn de stront . . . ”
Boven: Na meer dan honderd jaar verlaat de laatste telg uit de familie Nijdam in 1977 de boerderij op Sythuzen 5. Anne A. Nijdam in maatschap met Piet Brak realiseren een nieuwe ligboxenstal aan de Fjurlanswei te Aldeboarn. Op de foto de vader met zijn zuster van Anne Nijdam. (Foto © Anne Nijdam).

De Nijdamstra Tynga

Enige tijd geleden verscheen in de ‘Nijdamstra Tynge’ een Periodiek voor de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Vleer en Wynia een verhaal over vijf generaties Nijdam boer op Sythuzen 5 te Haskerdijken. Anne Nijdam was van de laatste generatie die boer was op deze boerderij. © Anne Nijdam

Sythúzen van boven bekeken, met rechtsboven het boerderijtje van Folkert van der Hoek. © Anne Nijdam
Anne A Nijdam: ”Naar het land te melken, voor de Hermes landbouwwagen het paard dat mijn vader kocht van Jan van der Molen, die was boer op de boerderij waar Lolke de Vries nu woont. Naast mijn vader, Piet Brak, de vriend van mijn zuster Hiekje. Na een periode dat hij werknemer bij mijn vader was vormden wij de maatschap G. en A. Nijdam & P. Brak. Op de achtergrond onze boerderij en de spoorlijn Leeuwarden- Heerenveen”. (© Anne A. Nijdam)
Anne Nijdam bij de koeien. © Anne A. Nijdam
Boven: Sythuzen
Boven: Sythuzen
Dit is een foto uit het archief van Haskerdyken-Sythúzen.
”Op de foto de autosloperij van Knijpstra. Trots staan Jisk en Fokje met hun zoontjes Sytse en Hette voor hun nieuw gebouwde woning. Hier achter was vroeger een varkensmesterij. Ik woonde op Sythuzen en kwam vaak spelen bij Sytse en Hette”.
Nico Sikkes: ”Lammert de Graaf en Hannie Pasma hebben hier ook gewoond in jaren 80”.

Onroerend Goed

Kijk ook op Sythústerfjild (hieronder)


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk