Stripe de

Stripe de

De Stripe is de naam van de straat die van de Túntsjes naar de Seame bij het oude voetbalveld in Akkrum-oost gaat. De huizen die aan de Stripe staan dateren meest uit de dertiger jaren. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982).

Met de komst van nieuwbouwwijk Boarnsté is ook Boarnsté-súd een feit geworden en is de oude Stripe verlengd tot aan de Boarn. De huizen die daar geboud zijn, zijn van 2006.  Tussen Boarnsté en Boarnsté-súd ligt de Boarn. Boarnsté is Nes en Boarnsté-súd is Akkrum.

Boven de plattegrond van de Stripe.
De speeltuin is lang middelpunt van de Stripe geweest. Veel oud Akkrumer buurtbewoners hebben daar mooie, maar ook wel eens minder mooie, herinnneringen aan overgehouden.

Speeltuin herinneringen.

Koos van der Schaaf: “Slechte herinnering aan de zweefmolen. Als 4 jarige ben ik in botsing gekomen met een bakje van de draaiende zweef. Dit zorgde voor een groot bloedbad. Nog een flink litteken aan overgehouden boven mijn oog”.

Trinus van der Woude: “De sânbak waard vult fan út in pream en dan mar kroadzje troch frijwilligers fan túndoarp. Kin my Sikke Hempenius nog herinnerje, mar der wie folle mear folk warber om de sânbak te fullen”.

Elske Schotanus: 1962. “De iennige foto dy’t ik fan Akkrum ha en tagelyk ek it moaiste oantinken oan de besites oan pake Klaas Reidinga en beppe Elske dy’t op De Stripe wennen: de boarterstún mei dy enoarm hege glydbaan en dy geweldige draaimûne. Der kin gjin ‘wipkip’ tsjinop!”. 

Marja Meester: “Bij de opening van de speeltuin kreeg mijn broertje het bakje van de zweef tegen zijn hoofd. Groot gat in zijn hoofd. Ik weet nog dat ik werd opgevangen door mevrouw Pebesma terwijl mijn ouders met mijn broertje naar de dokter gingen. Het kan ook een buurtfeestje zijn geweest. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Het was volgens mij 1967”.

Tseard de Jong: ”De hiele boarterstún wie grif ergens foargees kriegen, der wie altiid wat. Myn heit, Hendrik de Jong hat tiden dwaande west mei de houten baan fan de gliidbaan, tegearre mei noch wat heiten. Der kamen splinters ôf en dat wie fansels net sa noflik foar de berne-biltsjes. Earst ha se alles omraak skuorre mar dat wie in teloarstelling: noch altiid splinters. Yn die tiid, begjin sechtiger jierren wie polyester it materiaal foar de takomst. Dus de mannen hawwe de hiele gliidbaan yn de polyster setten. De splinter-derij wie oplost, maar de baan het nooit lekker gliede . . .

Anneke De Boer Huisman: ”Tseard de Jong weet nog goed dat ik altijd een matje meenam om geen splinters te krijgen ,en inderdaad na polyester was hij niet meer zo glad” .

Neffens Meintsje Visser-van Dam wie der yn ‘e simmer ek faak in soarte fan buurtfeest yn ‘e Speeltún mei spultsjes as flagjes yn’e stove en sekjerinne.

Meintsje: ‘‘Sa as op’e foto wie it ek al yn de jieren ‘50. D’r wiene ek noch skommels. As ik dêr op siet koe ik ús hûs oan de Heechfinne sjen en as ús mem dan yn de doariepening stie dan moasten wy ite.
Ik haw dêr in protte boarte mar yn 1962 binne wy nei Ljouwert ferhúze. Ús heit Siebe van Dam siet yn it bestjoer fan’e Speeltúnferiening..hy wie tige Frysk..dochs wie it altyd de Speeltún en gjin boarterstún.
Yn’e simmer wurden d’r reiskes organiseare nei de Poel by Terherne mei in pream”.


Anneke de Boer-Huisman: ”Ik woonde vanaf 1950 op Tuindorp toen was de speeltuin er al” .

Yvonne Visser: Ik brak mijn arm brak ik in die speeltuin. Mijn vader, Johannes Kuindersma, verzorgde daar de muziek als er de Akkrum oost feest was”.

Heeft u ook nog mooie herinneringen aan deze speeltuin? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Boven: De speeltuin is al aardig opgeruimd. Wie is dit?
Boven: De grote Glijbaan. Nog van hout. (Splinters in de billen) Later van polyester. Het voetbalveld lag ernaast.

Voor meer Speeltuin Akkrum-Oost zie Speeltuinen

Boven: Fr. Koerier 4-7-1969.
Boven: L.C. 5-8-1981.
Boven: Als kinderen van de Stripe met elkaar spelen op de Stripe, met Wouter Hollander, Geart, Douwe en Grytsje Beimin en Janneke en Klaas vann der Schaaf. (Foto © Grytsje Beimin ongeveer 1963).
Boven: Tijdsbeeld van 1952. Op de hoek van Heechfinne-Stripe, (links) voor het huis van Brugt en Feikje van der Zwaag, met Siebe van Dam en zijn zoon Jan. Familie van Dam woonde destijds op Túndoarp 37, dat werd later Heechfinne 6. (Foto: © Meintsje Visser-van Dam).
Boven: De Stripe gezien vanuit het Noorden.
Boven: Nog meer (oude) Stripe.
Foto boven: Een reisje met de kinderen met de praam naar de Poel .
Links: Cathrinus Knol loopt langs de speeltuin even naar zijn schouw. (Zie ook hieronder)
Boven: Weet u nog ontbrekende namen? of ziet u een verkeerde naam staan, meld het aub aan stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Boven: Ans de Vries-Knol: ”Het pad naast de speeltuin (die er niet meer was) naar de Boarn. Mijn vader even kijken naar zijn schouw die daar lag. Maar het schrikdraad nog wel. We maakten weleens een lange rij met kinderen en eentje moest dan het schrikdraad vastpakken. Degene die niet echt durfde of het nog nooit had gedaan mocht achteraan staan . . .  Oeps!  was wel een beetje gemeen”.
Boven: Antoon de Lang ( links) (van het gelijknamige taxibedrijf) met een trouw-auto die tevens dienst  deed als lesauto en als taxi. Klaas de Vries (midden) trouwt met Ans Knol op 20-11-1971. Rechts vader Catrinus Knol. (Foto: © Ans de Vries).
Boven een paar oud bewoners van de Stripe, Cathrinus Knol en Andries Huisman. (Foto © Ans de Vries-Knol)

Onroerend goed

Onder en boven: 2 foto’s van de ‘nieuwe’ Stripe © Google Street-View.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk