Stalt it

Stalt it

It Stalt loopt vanaf de Boarnsterdyk, tussen de Boarn en de A 32, richting het noorden tot aan het ‘Leppa’ Akwadukt. De naam komt van het schoonmaakstap van de zuivelfabriek, dat op deze plek heeft gestaan. De buurt kreeg de naam it Stalt rond 1995..

Bovenstaand de plattegrond van oa. it Stalt.(rood)
Boven: Gezicht vanaf de brug in RW 32. Nu ligt it Stalt ongeveer op deze plek. Foto: ca. 1965).
Boven: Tijdens de eerste Boornshowdagen in 1985 heeft Pier van der Heide voor het eerst in een helicopter gezeten en oa. bijgaande foto gemaakt. Het had zo goed voldaan, dat, toen hij uitstapte, direct weer een kaartje heeft gekocht voor nog een vlucht. Op de foto zit Joop de Schiffart nog in de voormalige Zuivelfabriek.
Boppe/boven: Foto van Friesland Charter.nl Foto: ©Hessel Koopmans 

Boven: De omgeving wordt ook wel de ‘Eildert Meeter Boulevard’ genoemd. Wie is Eildert Meeter? Eildert Meeter komt eigenlijk van Bolsward en is de oud schipper van het Bolswarder skûtsje. Zijn zoon Pieter heeft het roer overgenomen. Ondertussen ligt het skûtsje niet meer in Bolsward maar is het hele bedrijf naar Akkrum aan ‘it Stalt’ verhuist. En heeft het skûtjse een nieuw zeilteken (boven).

De Frisian Queen van de familie Meeter.
De Frisian Queen van de familie Meeter.
Boven: Het begin van It Stalt nabij de Boarnsterdyk
Boven: (Foto: © Jan Reidinga, 2010).
Boven: Zicht op it Stalt met de twee Akkrumer reuzen Manke Meine en Kromme Knilles.
Boven: De bouw van woning met kantoor voor familie Meeter met de Hekraderboot “Frisian Queen”. (Foto: December 2001).
Boven: De schoorstenen met de kenmerken van de familie Meeter. (Foto: febr. 2002).
Boven: Inmiddels zit de familie Meeter in zijn woning en ligt de hekraderboot en skûtsje op zijn plaats. (Foto: november 2003).
Boppe/boven: Foto’s: © Google 2010.
Boven: (Foto’s 16 juni 2008 © Pier van der Heide)
Boven: Twee foto’s van it Stalt van juli 2016.
Boven: Een foto van ‘it Stalt’ uit april 2017.
Boppe:  Een mooie winterse foto van ‘it Stalt’. (Met dank aan Anne Nijdam, foto: december 2018.
Naast de familie Meeter it Stalt ook de vaste ligplaats voor ”Friesland Charter” met de Klippers:  De Hoop en Stella Frisia.
Foto juni 2016
Foto juni 2016
Foto augustus 2016
Boven It Stalt © 2008

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk