Spikerboor (water)

Spikerboor (water)

Spikerboor (water)

It Spikerboor liep indertijd van de Boarnster Wjittering naar de Djipsleat ten zuiden van De Stringen en ten noorden van de Marren 2 langs. Toen in 1829 de Ryksstrjitwei naar it Hearrefean werd aangelegd, werd it Spikerboor daar afgedamt. De Wjittering hield zijn afwatering onder het zogenaamde Jouster Tilsje door naar it Deel bij de Nije Skou, maar it Spikerboor deed geen dienst meer en raakt door de jaren dicht. Kortgeleden is het bij de Djipsleat afgedamt en dichtgegooit. De naam, die wel verband zal houden met de bochtige vorm, wordt nog wel gebruikt, maar dit zal mettertijd wel verloren gaan. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982). (Maar dat kwam anders . . . )

Later in het jaar 2004 is de U.T.D. fabriek afgebroken en is op die plek een industrieterrein gerealiseerd en kreeg één van de straten de naam ‘Spikerboor’. Wat de heer Bakker destijds niet kon weten.

Links (in blauw) het stukje Spikerboor dat nog over is van ooit wat is geweest. Zie kaartje hieronder voor het oude stuk Spikerboor.

Afbeelding boven: Een plattegrond van It Oude Spikerboor in blauw gekleurd. 1910
Met onderstaande herinneringen

Herinneringen van oud dorps-(en klas) genoot Sietske van der Veen (1952) die hier veel zwom. Eén van haar eerste kampeer ervaringen met de hele familie van der Veen in augustus 1966. Zij was toen 14 jaar. Haar vader bracht het tentje met de schouw: “Mijn broertjes en ik gingen op de fiets. Het was heel spannend en elke dag even naar Mem. Evengoed moesten we wel elke keer door het land met koeien en kwam de stier achter mij aan en toen ben ik in de sloot gesprongen. We moesten ook eten koken en ik herinner me nog de vraag: hoe kom je aan jus? Dan de margerine maar bruin later worden in het pannetje. Op een nacht onweerde het en wij werden bang. We hadden kopjes boven op de tentstokken om inslaan te voorkomen? Uiteindelijk gingen we op de fiets naar huis. Maar dat wist ‘Us Heit’ niet en ging met de schouw ons ophalen en die graaide in een lege tent. Ook kwam de familie op visite. Ik meen dat de hele kampeerderij slechts drie dagen heeft geduurd, maar onvergetelijk. Mijn oom en tante en neefjes kwamen er nog op visite”. (© Sietske van der Veen, 1966)

Sietske van der veen vond ook nog een paar foto’s uit 1965. Toen kampeerde zij een paar dagen aan it Spikerboor met vriendin Roelie Eenhuistra en haar broer Aone. Wat vonden we dat spannend.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk