Sminiawei van

Sminiawei van

Zie ook buurtschappen: Krom Haskerdijken

Voorheen diende deze weg als verbinding met het land naar het zuiden en had als postweg naam, ook al was voornamelijk in de herfst en winter vaak slecht te begaan. In de Heerenveense Koerier (1952) schrijft van der Molen: Om 1540 kwam de weg als Gravinnewei en als “algemene rijdweg” voor: “Eenen ouden wech welcken oock zeer crom liep en de hadden de luyden somptijds gereden op de naestiggende landen”. In 1937 kwam er verbetering: De weg werd bevloerd en de ergste bochten werden afgesneden, zodat het verkeer van de Boarnsterdyk naar het zuiden, ook voor de boeren van Krom Haskerdijken, veel beter waren geworden. In 1979 is de weg opnieuw flink onder handen genomen. De naam Sminiawei heeft hij te danken aan Jonkheer Paul van Sminia, in 1937 burgemeester van de Gemeente Utingeradeel. (Uit ‘Toponymy fan Akkrum en Nes’ fan Merten Bakker. 1982).

Foto boven: © Kees Middendorp
Boppe; Het arkje van pake Johannes Piek, halwerwege de van Sminiawei. (Ter hoogte van Lekkerterp)

Afbeelding boven: © Mid Frieslander.

Rechts een plattegrond van de Van Sminiawei. >

Foto’s onder en boven: Boerderij van de familie Haagsma aan de van Sminiawei 2. (Foto’s: © Haagsma)

Zie ook op: Buurtschappen > krom Haskerdijken en Lekkerterp.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk