Smidsstege

Smidsstege

Smidsstege

Eerder ook . . .

De Smidsstege, rond 1905 beter bekend als de Filiaalsteech. Naast de herberg “Het wapen van Zevenwouden”, (nu Sparwinkel 1982) loopt een smal steegje dat officieel geen naam had. In het hoekhuis aan de Dorpsstraat woonde om 1800 een smid, welke oa. voor het huis een noodstal had, net als op de tekening van ca. 1790 is te zien. (Zie tekening hieronder) In 1861 koopt Geert Stevens Ruiter, de man van de latere schaatsenfabriek, het huis dat in 1905 aan de zuivelfabriek werd verkocht, die daar een filiaal in vestigde voor de verkoop van zuivelproducten. Vandaar de naam bij de dorpelingen de Filiaalsteech. Ook nadat het filiaal werd opgedoekt bleef de naam bestaan, totdat de straatnaamcommissie in 1955 aan de steeg de naam ”Smidsstege” werd gegeven en nog steeds draagt. (Uit “Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982.

Bovenstaand een tekening van de Buorren, met in het midden de noodstal van de smid waarnaar de Smidsstege is vernoemd. (ca. 1790) door J. Gardenier Visscher.

Links boven: Sjoerdsje (2) en Jan (4) Lamsma, Smidsstege 5. De steeg liep tussen bakker Duisenberg en café Pasma. De laatste had ook een hengst (Age) en die had soms veel kabaal achter de schutting bij ons voor de glazen. Er woonden een stuk of 5 huishoudens op een rij. Ik kan mij alleen nog de familie de Koning herinneren. Onze ouders zijn er komen wonen na hun huwelijk in 1952. In 1957 zijn we verhuisd naar de U.T. wei. Toen zijn pake en beppe Jan Lamsma en Iekje Lamsma-Visser er komen wonen. (Foto © Sjoerdsje de Vries-Lamsma.)

Midden boven: Mijn beppe (Iekje Lamsma-Visser) staat op de 2e foto. Een ‘âlde wrotte’r. Ze heeft tot aan de verhuizing, naar een bejaardenwoning in Drachten, de Christlijke lagere school (De Ds. Hasperskoalle) in Akkrum schoon gemaakt. Op ‘e foto doet ze de was, nooit een wasmachne gehad, alles met de hand gewassen. (Foto © Sjoerdsje de Vries-Lamsma.)

Rechts boven: Smidsstege 4 en 5. Op nr. 5 woonden ze en nr. 4 was het hok. Dat hebben ze er later bijgekocht. Deze foto is jaren later gemaakt, toen was café Pasma weggesaneerd en zagen ze uit op het parkeerterrein van de Spar. Ik denk ergens in de 70er jaren. (Foto © Sjoerdsje de Vries-Lamsma.)

Foto boven is een gedeelte uit een oude ansichtkaart van 1908. De “Filiaalstege” is dezelde steeg als de “Smidsstege”. Alleen is de naam Filiaalstege een oudere naam. Dat hat te maken met it filiaal van de zuivelfabriek. Het filiaal (De Melksalon) stond aan de kant van de Buorren waar thans 2022 Bakker Marten Boonstra is gevestigd.

Twee foto’s boven: De Filiaalstege vanaf de Buorren (© Rudy de Vries 1977).

Foto boven: De Filiaalstege gezien vanaf het parkeerterrein © Rudie de Vries (ûngefear 1977)

Bovenstaand een kleine serie advertenties van de website

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk