Smelle Brêge

Smelle Brêge

Smelle Brêge (brug)

Eerder Oortjesbrug

Oude ansichtkaart uit ca. 1895/1900
Links en boven een ‘Oortje’ en de omschrijving daarvan.

Dit keer een brug met geschiedenis, dwz. zijn voorgangers, want deze brug is in de loop der jaren nogal eens vernieuwd. Hij ligt over de Boarn en vormt een verbinding tussen It Heechein (de Slachte) en de Leppedyk. Van Buytenen haalt in zijn “Leppa” op blz.116-119 een inspectierapport uit 1570 aan, over het schouwen vande Leppedyk. Ook van der Molen schrijft er in Fr. Plaknammen 9 (1959), als hij naar de plaats van de Wobbingabrêge zoekt. De Rapporteur gaat de Leppedyk langs “tot Ackrum toe” steekt dan de Boarn over en komt dan “binnen Ackrum”. Jammergenoeg staat er niet bij of hij hem laat overzetten of dat hij over de brug gaat, maar het laatste is het meest waarschijnlijk. De Wide stege zorgt voor de verbinding met de Leppedyk en ook de boeren zullen daar belang bij hebben gehad voor de relatie met het dorp . Uit datzelfde rapport uit 1570 wordt een mededeling gedaan over een brief uit 1447 waar de naam Andringabrugge in voorkomt. Het blijft raden maar onmogelijk is het niet dat hiermee de Smelle Brêge wordt bedoeld. Bekend is wel dat er meer dan één draai hebben gelegen, maar er was maar één brug en dat was de Smelle Brêge. Wanneer die naam voor het eerst wordt gebruikt is niet te achterhalen maar het kan zijn dat dit in 1829 is geweest, toe de zgn. Brede Brêge geboud werd. In 1881 en 1896 wordt in een aanbesteding aangegeven: “De Smalle- of Oortjesbrug”, een naam die toen officieel aan een brug werd gegeven, maar bij veel mensen niet “YN SWANG”. Ook thans wordt de brug, die nogal is verbreed, nog altijd de Smelle Brêge genoemd. (Uit “Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982)

Grafure ’t Dorp Akkrum © Bulthuis en Bendorp.

Links een afbeelding uit © ‘Fan Fryske Groun’ 25 februari 1932

Ansichtkaart ca. 1902
Pake Douwe van der Meulen draait de Smelle Brêge
Foto’s ca. 1985
Foto ca. 1985
Foto ca. 1960

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk