Sitadel-Sechstjinhuzen

Sitadel-Sechstjinhuzen

eerder . . .

       De naam Sitadel is ontleend aan boerderij nr. 8 van de Floreencohier, die eertijds in het land stond, zowat op de plek waar nu het station is. Op de Eekhofkaart van 1849 is de  boerderij en toebehoren nog aangegeven, maar met het aanleggen van het spoor (1868) is alles opgeruimd. De boerderij hat geen naam, maar in de volksmond werd – ook later nog – de plek aangeduid met “De Sitadel”, de naam die door de Commisie in 1955 oevergenomen is voor de huizen, die in 1905 langs de spoorput geboud zijn. Oorspronkelijk waren er twee blokjes van acht arbeiderswoningen en zo ontstond de naam Zestienhuizen (Sechstjenhúzen). Later kwamen er meer huizen bij (sjoch nr. 99 “Sitadel”). (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).


Boven: De plattegrond van buurtvereneging de “Winkelheak” van Sitadel, eerder Sechstjinhúzen, Spoorput, en een gedeelte van de Boarnsterdyk en de DHS.
Boven: In 2004 was het honderd jaar geleden, dat de twee blokjes van acht woningen geboud zijn. Sechstjinhúzen (Zestienhuizen) genoemd. In het boekwerkje (Bijna 100 bladzijden) dat toen gemaakt is, staan veel familie foto’s van mensen die er ooi, tot 2004, hebben gewoond. (Boekjes zijn NIET meer te koop).
Boven: Een ingekleurde ansichtkaart van de Sitadel (Sechstjinhúzen) met de zuivelfabriek links boven. (ca. 1904).
Boven: Een kaart van later datum (Ca. 1935) vanaf de Boarnsterdyk.
Boven: zestien dak kapellen, noch netjes op een rij. (Foto: Ca. 1950).
Boppe: De kikkert is de Mascotte van de Sitadel. (Foto: © Jannie van Dijk).
Boven; het eerste blokje woningen op de Sitadel/Sechstjinhúzen. (Foto: 1932.)
Boven: Dit is Beppe Janna Hollander-Van den Bos (26 mei 1889- 22 april 1967) naast haar woning aan de Sitadel 33 aan de grote schoonmaak. (LZij woonden in de laatste woning aan de Sitadel). (Foto’s: Ca. 1960). (Foto’s: © Froukje Nora Stoker-Hollander)
Boven; Janet Bakker en haar broertje Wiebren Bakker en nichtje Claudia zit in het wagentje op de Sitadel. Bij beppe (Loltsje Bakker) voor huis. Ca. 1975.

Onder: De Ds. Hasperschool hoort voor een deel bij de Sitadel. (Foto: 1920).

Boven: Nog eens Janna Hollander-van den Bos met de Ds. Hasperschool op de achtergrond. En een visitekaartje van de familie W.K. Hollander. (Foto’s: © Froukje Nora Stoker-Hollander).
Boven links: Froukje Nora Stoker-Hollander (23 nov. 1934 – 23 feb. 2017)  met haar vader Wouter Koops Hollander. (13 jan.1874- overl. in 1967). Midden: Janna Hollander-van den Bos naast hun woning. Rients van der Schaaf kocht it hûs fan’e famylje Hollander. Foto rechs: Froukje Nora Stoker-Hollander in de bloementuin.
Boven: De Ds. Hasperschool hoort voor een deel bij de Sitadel. (Foto: 1920).
Boven Janna en Wouter Hollander bij de groentetuin oan de Sitadel en foto midden: bruidspaar Froukje Nora Hollander en Harry Stoker die op 10 dec. 1963 in het huwelijksbootje zijn gestapt. Rechts: Janna Hollander met de Ds. Hasperschool op de achtergrond. (Foto’s: © Froukje Nora Stoker-Hollander)
Dit is terug in de tijd . . . en wel 1958. En dit is Beppe Janna Hollander van den Bos, die naar huis fietst (het laatste huis, nr. 33, eerder A 109). Rechts: Pake Wouter Hollander heeft een kit kolen uit de schuur gehaald. (Foto’s: © Froukje Nora Stoker-Hollander)
Boven Sitadel/Sechstjinhuzen. 2002.
Boven: Winterplezier op de (spoor) Put bij Sechstjinhúzen/Sitadel ca. Het meisje rechts vooraan is Koosje Braam. links is Grietje Bakker en midden Anne Zwerver. (Foto: 1956, Jan/John van Dam).
Boven: Twee keer spoor en twee keer Sitadel rjochts op de achtergrond.
Boven: De hoek Boarnsterdyk met de Sitadel (rechts).
Boven: Oude Pake Wiebe de Boer bezorgd boodschappen. (Met dank aan Hein Bergsma, Sneek).
Boven; Even een rondje schaatsen op de Spoorput.
Boven: Aan de Sitadel.(?)
Boven Bushokje (oudjaarsnacht 2002-2003) aan de Alde Rykswei (bij Sitadel) in brand gestoken. (Foto; januari 2003).
Boven: Kamperen en strandvermaak aan de Spoorput bij Sitadel. (Foto: 2007).
Boppe/boven Actie; “Niet te snel op de Sitadel, 20 km.
Boven: Men is druk aan het baggeren in en rondom Akkrum. Aan de Sitadel (Sechstjenhúzen) vragen ze zich (vergeefs) af of de spoorput ook zal worden gebaggerd. (Foto: Pier van der Heide, 2017).

Boven: Een drone foto van de Sitadel in Noordelijke richting. (Foto: © @ my Drone, juli 2019).

Bewoners van de Sitadel.

Onderstaande familieportretten komen uit het boekje: “Hûndert jier rûnom Sechstjinhúzen” 1904-2004)

Bovenstaand een plattegrond van de Sitadel, zodat u kunt zien wie waar woonde. Rechts een omnummerlijst van oude naar nieuwe huisnummers. (<1958>) en wie er toen woonden.

Er hebben door de jaren heel veel mensen op Sechstjenhúzen/Sitadel gewoond oa: van der Schaaf, Oostwoud, Bakker, Walma, Hiddema, Willemsma, van der Duim, Hijlkema, Reidinga, Wijtten, Hendriks, Braam, Harsta, van Dijk, Oenema, Bergsma, Rozenberg, Hollander, enz.

Famylje Hollander van de Sechstjinhúzen/Sitadel.
Familie Kramer van Sechstjinhúzen/Sitadel nummer 21.
Boven: Sjoerd en Jeltsje Walma, nummer 5.
Boven: Wieberen en Loltsje Bakker. Nummer 15.
Wieberen en Wietske Hendriks. Nummer 8.
Sipke en Griet Oostwoud. Nummer 10.
Bope/boven: Jan en Gellie Reidinga. Nummer 1.
Boven: Eize en Jitske Rozenberg. Nummer 19.
Boven: Thomas en Trientsje van Kalsbeek. Nummer 9.
Boven: Goitsen en Akke van der Schaaf. Nummer 24.

Bewoners van de Sitadel.

Boven: Afscheids’feestje’ voor Koosje Braam (achter 2e rechts) op de Sitadel 9 in mei 1960. Zij emigreerde met haar ouders, broer en zus naar de USA. v.l.n.r.: Vriendinnen Annewiep Vellinga, Baukje de Vries, Tineke Bruinsma, Koosje Braam, Liesbeth Zerb en Makke Hamstra, Vooraan staan Hiltje en Cees Braam. (Foto: © Jan/John van Dam, 1960).
Boven: Douwe en Idske Willemsma. Nummer 31.
Boven: Canadese bevrijders. Nummer A 103 –  30.
Boven: Dit is terug in de tijd . . . en wel 1958. En dit is Beppe Janna Hollander van den Bos, die naar huis fietst (het laatste huis, nr. 33, eerder 109).
Boven: Pake Wouter Hollander heeft een kit kolen uit de schuur gehaald. De familie Hollander zal daar hebben gwewoond van ca. 1930 tot ongeveer 1967.
Boven: Pake Wiebren Bakker in de tuin op de Sitadel 1955. (Foto © Bregtje Bakker-de Groot).
Boven: Feikje en Gooitzen Bakker.
  Boven: Antsje Bakker met haar zusje Grytsje op de rug. (Drie bovenstaande foto’s : © Bregtje Bakker-de Groot).
Boven: Loltsje Bakker met Jongste dochtertje Grytsje.
Boven: Reüni van de F.C.E. met Gooitzen van der Schaaf in het midden van de foto. (Hij was de kolen/ olieboer van Sitadel).

De Spoorput bij Sitadel

Boven de spoorput vanaf de Boarsnsterdyk. ‘Bijna dichtgegroeid’. Juli 2019. Onder De Spoorput vanuit het Zuiden (Carpoolplaats). Juli 2019.

Boven: Een paar foto’s van verschillende hoekjes van de Spoorput uit juli 2019.

Boven: Een paar foto’s van verschillende hoekjes van de Spoorput uit juli 2019.

(Ver)bouw tekeningen.

Boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 1, met (ver)bouwtekeningen uit 1938, 1938 en 1969.
Boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 2, met (ver)bouwtekeningen uit 1972 en 1981.
Boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 6, 7 en 8 met (ver)bouwtekeningen uit 1975, 1969 en 1968
Boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 4 en 2x 5 met (ver)bouwtekeningen uit 1983, 1972 en 1983.
Boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 2x 9 en 10, met (ver)bouwtekeningen uit 1955, 1968 en 1964.
Boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 11, met (ver)bouwtekeningen uit 1964 en 1969.
Boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 2x 16 en 17, met (ver)bouwtekeningen uit 1965, 1976 en 1969.
Boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 18, 19 en 20, met (ver)bouwtekeningen uit 1993, 19357 en 1965.
Boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 20 en 2x 21, met (ver)bouwtekeningen uit 1983, 1923 en 1965.
Boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 23, 24 en 25, met (ver)bouwtekeningen uit 1928, 1983 en 1976
Boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 2x 26 en 28, met (ver)bouwtekeningen uit 1929, 1972 en 1969.
Boven: Sitadel-Sechstjinhúzen 2x 28-29, met (ver)bouwtekeningen uit 1913, 1969.
Boven: Sitadel-Sechstjinhúzen 30-31 en 32, met (ver)bouwtekeningen uit 1915.
Boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 31, 32 en 33, met (ver)bouwtekeningen uit 1996, 1992 en 1969.
Boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 33, met (ver)bouwtekeningen uit 1972, 2002 en 1972.
Boven: Het huis van de familie Reidinga

Onder en boven: Foto’s © @ my Drone.

Boven: De woningen (2) van Anne Knol en Joke Bakker. (2018).
Boppe: Sitadel 2015.(Foto:© Gooitzen Bosma).
Boppe: Sitadel 2015. (Foto: © Gooitzen Bosma).
Onder: Het eind van de Sitadel. 2018
Foto: Sitadel 2004 .
Boven: Luchtfoto van Sitadel vanuit bakje kraan Sjirk de Vries.
Boven: Het huis (nr. 27) is nu bewoond door Durk en Marijke Bakker.
Boven: De bouw van de nieuwe spoorbrug met rechts Sitadel, spoorput en de kikkert. (Foto: (2006).
Boven: de kikkert van de Sitadel doet mee aan de vaartuigenwedstrijd in de Polsleat, ca. 1990

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk