Rogmoune

Rogmoune

Uit een advertentie van notaris Bokma leren we dat tussen de Leppedyk en de Boarn, waar nu ongeveer het Rogmounepaed (‘Roggemolenpad’) is, een molen heeft gestaan. De notaris meldt in zijn advertentie dat hij op 30 december 1862 provisioneel, en op 13 januari finaal zal verkopen:

Een in 1855 zeer solied gebouwde en in volle werking zijnde WIND-, ROG-en PELMOLEN,  genaamd de Eendracht, voorzien van groote of overmaats steenen, graanzolder enz., hebbende eene vlugt van 19 el (30 voet), met de daarbij staande vijf nieuwe gebouwde WONINGEN en TIMMERSCHUUR, met Steden, Erven, Bleeken en Tuin c.a., staande en gelegen tusschen Leppedijk en de rivier de Boorn te Akkrum.

De Molen kan acht dagen na de finale toewijzing worden aanvaard, en de woningen op 12 Mei 1863 en 1864. De datum 12 mei verwijst naar Alde Maaie, van 1701 tot in de 20e eeuw de Friese naam voor de grote verhuisdag in de provincie Fryslân.

Verkoop 1912

Notaris Van Slooten te Akkrum meldt dat hij op 18 juli 1912 zal verkopen:

A. Den in uitstekenden staat van onderhoud verkeerende, bijzonder beklante en in volle werking zijnden WINDKORENMOLEN “De Eendracht”, zeer gunstig gelegen aan de rivier de Boorn en den Leppedijk.

B. De bij dien molen gelegen woonhuizen, alles in eigen gebruik bij den eigenaar W. G. Schuurmans.

Aanvaarding van den molen na den palmslag en de huizen 12 Mei 1913 of eerder.

Einde van de molen

In 1938 begint de molen, door gebrek aan onderhoud, een gevaar te vormen voor de huisjes rondom gelegen huisjes. Daarom wordt besloten de bovenbouw af te breken.

In 1966 koopt de toenmalige gemeente Utingeradeel de onderbouw van de molen. Niet veel later wordt ook die gesloopt. Er heeft nog jaren een molensteen aan het eind van het Rogmounepaed gestaan, maar die heeft de tand des tijds niet kunnen trotseren, en is uit elkaar gevallen. Alleen de straatnaam herinnert nu nog aan de molen De Eendracht.

Bron:

Atze de Vries, Utskoat. Akkrum. 1982.

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk