Rakswâl

Rakswâl

De naam Rakswâl heeft te maken met it Akkrumerrak, dat op de kaart vanSchotanus voorkomt en in de Trigreppel uitliep. De boerderij die hier vanaf 1852 stond of heeft gestaan heeft verderop in het land een plek gevonden. Op het oude erf zijn later seniorenwoningen gebouwd aan de straat die de naam Rakswâl van de Naamgevingscommissie heeft  gekregen. (Ut ‘Toponymy fan Akkrum en Nes‘ fan Merten Bakker. 1982). Weer later, in 2019, zijn ook deze weer afgebroken om plaats te bieden aan twee gebouwen voor (4 en 5 hoog) met koop- en huurappartementen. (Gereed in 2023 en 2021).

Links een plattegrond van de Rakswâl.

Foto boven: De boerderij van Fokke Aukes de Jong is gesloopt en bomen worden gerooid
Boven: De boerderij  van F.A. de Jong gezien vanaf de UT silo.
Foto boven: Achter Melkboer Kingma de boerderij van Fokke Aukes de Jong
Boven: De Rakswâl, gezien vanaf de UT wei.

Links: De ‘badgelegenheid’ in de nieuwbouw woningen van 1956 aan de Rakswâl. Een hele vooruitgang als je een ’tobbe’ bent gewend.

Bovenstaande foto: De Boerderij van F.A de Jong in 1932.

Boven, onder en links 1959

Winter 1966-“67. ‘Boerderij’ ‘van familie Fokke Aukes de Jong, tussen de Rakswâl en de Polsleat.

Boven: De bouw van de duiker van it Leechein naar de Ralswal

(Ver)bouwtekeningen.

Boven: Rakswâl 2a, (1968) 
Boppe-boven: Bouwaanvraag voor het bouwen van een tussenhokje aan de Rakswal 10. (1993)
Links- en rechts boven: Bestektekening voor het bouwen van een dubbele woning Rakswâl 2 en 2a. (1960)
Rechts en boven: Bouwaanvraag voor het bouwen van een tussenhokje aan de Rakswal 10. (1993)

Linksboven, en twee tekeningen rechtsboven: Bestektekening voor het bouwen van 20 bejaardenwoningen (12 hoogbouw en 8 in laagbouw) aan de Rakswâl 1-35a. (1971)


Artikel boven: © Mid-Frieslander, 16-1-1996. “Berouw komt na de bouw”

Hieronder nieuwer nieuws . . . na 2000.

Afbeelding Google Streetview, situatie 2016
Afbeelding Google Streetview, situatie 2016

Foto’s boven en onder van de sloop van de eengezinswoningen aan de Rakswâl.

Foto’s boven en onder van de sloop van de eengezinswoningen aan de Rakswâl.

Foto’s boven en onder: Ook de seniorenflats (55+) gingen ten onder aan de slopershamer . . .

Foto’s boven en onder: Ook de seniorenflats (55+) gingen ten onder aan de slopershamer . . .

. . . Om plaats te maken voor twee nieuwe flats (4-5 hoog, koop en huurwoningen)

Onder de bouw van de eerste (huur) flat 5 hoog.

Twee foto’s boven: © Appie Kamstra, van de huurflat “De Zwaalkom”

Foto boven: De huurflat van 5 hoog is klaar, terwijl de 4 hoog koopflat (voorgrond) is uitgezet 2021 ?

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk