Patroan it

Patroan it

Deze keer krijgt een straat een oude waternaam: ‘It Patroan’

Het Partoant(sje) is het laatste stukje van de Polsleat, waar deze bij it Spikerboor in de Djipsleat uitkomt. We hebben hier weer te maken met het overgaan van de naam van het land op die van het aangrenzende water. Volgens het Beneficiaalboek had de Patroan van de kerk hier land in eigendom, dat in 1850 over is gegaan naar de Griff. kerk met boerderijnr. 11, “genaamd De Patroon”. Het land lag in de polder, maar voor een klein deel ook buitendijks aan de Polsleat en it Spikerboor. De naam van dat land is later overgegaan op het laatste stuk van de Polsleat “De Patroan” of zoals de Akkrumers zeggen It Patroantsje. Uit: ”Toponymy van Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982.

Boven de plattegrond van it Patroan. De Patroan loopt van de Alde Rykswei tot aan de Spikerboor, en maakt tevens deel uit van de Rânewei/Rondweg.

Onder en boven: Het traject ‘Patroan’ is opgehoogd met zand om de laag daaronder te laten inklinken.(29-7-2005)

Foto’s onder en boven juli 2005.

Foto boven januari 2015.
Foto boven kruising Feansterdyk-Patroan © Appie Kamstra, december 2021.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk