Oorlog 1940-“45

Oorlog 1940-“45

en . . . de bevrijding.

Oorlog en Vrede: 1940-1945, feiten en foto’s

Oproep Oproep Oproep Oproep Oproep Oproep

Omdat wij volgens jaar (2025) 80 jaar bevrijd zijn, willen wij van Akkrum Ald en Nij graag verhalen verzamelen over de oorlog in Akkrum-Nes en omgeving. Heeft u nog een verhaal/herinnering van heit en mem of Pake en Beppe. Of weet un iemand die nog een mooi verhaal of herinnering heeft. Wij zouden ze graag bewaren voor het nageslacht. Het kan NU nog. Neem daarvoor contakt op met: stiftingakkrumaldennij@gmail.nl

Bovenstaand artikel met dank aan de familie Geertsma.

Het eerste en tevens het mooiste feit van de oorlog is natuurlijk de bevrijding van Nederland, van Friesland, van Utingeradeel, en vooral van Akkrum & Nes. Dit is te danken aan het Regiment van The Princess Louise Fusiliers van Halifax – Canada. (P.L.F). (16 juni 1945 tot 1 december 1945). Veel oud-Akkrumers hebben goede herinneringen aan de tijd, dat deze Kanadezen hier gehuisvest waren. (Lees verhalen over de oorlog en bevrijding van oud Akkrumers en Nessers in deze link)

Foto boven: De plaquette boven de deur van huisnummer 49 herinnert de inwoners van Akkrum aan het verblijf van het regiment Princess Louise Fusiliers uit Halifax, Canada van 16 juni tot 1 december 1945. Zij waren de bevrijders van Akkrum. De Kanadeeske strjitte heette eerst “De Princess Louise Fusilier strjitte. Bij de inwoners van Akkrum al snel veranderd in P.L.F. strjitte, waarna het later officieel de “PLF strjitte” genoemd werd. Weer later (1957) is de naam veranderd in “Kanadeeske strjitte”.

Francis “Eddy” Mansfield’ was de kok van de Canadese bevrijders. Hij was één van de eerste donkere mensen welke men in Akkrum zag. Voor veel Akkrumers zelfs dé eerste.

Foto boven: Oorlogsmonument “De Untwrakseling” 1940-1945 van Ids Willemsma, oud Akkrumer kunstenaar.
Foto boven: Monument, “De Untwrakseling” van oud Akkrumer Ids Willemsma.” (4 mei 2019).
Foto boven: Leden van de N.B.S. (nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten), met Martha Greveling uit Akkrum en Hindrik de Vos. 2e rij van boven 9e van links. Opname gemaakt kort na WO2. Foto Collectie Tresoar). Andere namen zijn bij ons niet bekend.
Foto boven: De drie graven op de Akkrumer begraafplaats. De Akkrumers die het leven lieten en op het laatst van de dagen nog zijn gefusieerd. Het zijn Catrijnus Eenshuistra, Jan van Dijk en Rienk Kleefstra.
Foto boven: De drie graven van de Canadezen die neergestort zijn op 5 mei 1943. R.O. Blackhall, A.J.Sutton en K.E. Emmons. Onder de portretten van de drie omgekomen Canadezen.
Drs. Wiebe de Haan: “Toen de drie Canadezen in Akkrum werden begraven, stond ik aan de andere kant van de sloot naar de begrafenis te kijken”. 1944.
Onder en boven: Foto en tekst van Atze de Vries.
Foto boven: Een legervoertuig bij de oude zuivelfabriek.
Foto boven: De weg terug . . . 1945.
Boven: De folder van het Memorial museum 40-45 van Gerrit Haagsma in Aldeboarn. Een aanrader.
Boven: De “10e bevrijdingsdag, 5 mei 1945-1955”, staat op deze mooie beker, die Theo Mast op school kreeg in 1955. Alle andere kinderen (Ik denk landelijk) hebben deze natuurlijk ook gekregen.
Boven: Dit bevrijdingslied werd gezongen door de leden van Viscbub de Bears. (1945)
Boven: Lodewijk Hoeben wordt staande gehouden door een Duitse soldaat op de Ald Skousterbrug, omdat hij de hnden niet onder de kar had. Dat was nml. wettelijk vastgelegd dat de honden ONDER en niet VOOR de kar moesten lopen.

Boven: Kamp Amersfoort.
Boven: Geen vlagvertoon tijdens vijf jaar bezetting.
Boven: Klokken terug naar Akkrum.
Boven: Akkrumer brandspuit door Moffen gestolen. Linksstaand toegangsbewijs werd de Akkrumers aangeboden door onze bevrijders. Deze was voor groenteboer Bouke van der Made uit de Wide Stege.
3 Foto’s boven: Kanadeeske strjitte. . . . . Soldaten gaan richting Nes, om verder te gaan naar . . . . .
Bovenstaand een vrijstellking van het vorderen van een fiets van Anne Beetstra van Ald Skou.
Boven: 25 jaar vrij in 1970.
Screenshot

Onderstaand 4 blz. van de Huis-aan-huis bevrijdings bulletin van 2015. © Akkrum Nes Centraal, Aaltsje Siesling, Pier van der Heide, Jan Eijzenga, Mevr. Jannie Walstra-Wiesma en de VOAN.Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com


 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk