Ombocht

Ombocht

In het laatst van de zestiger jaren is de gemeente Utingeradeel begonnen met het aanleggen van een zogenaamde bulgalow-wijk aan de Feansterdyk, ten zuiden van de Grytmanswei. Intussen is de wijk volgeboud en heeft ook de nieuwe MAVO-school daar een plek gekregen. De straat moast een naam hebben; blijkbaar heeft men gedacht aan de eerste bocht in de Feansterdyk, zo’n honderd meter verderop, bij de Akkrumers bekend als de ‘Krom-om-bocht‘, en heeft de raad voor de wijk de naam ”De Ombocht” gekozen. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).


Links de plattergrond van de Ombocht.

Boven: Nieuwe woonwijk met links de Feansterdyk, rechts de spoorbaan. (De Goudkust)
Boven: Plan Ombocht van start, eerste heipalen liggen klaar voor de Familie H. Brouwer. (Foto met dank aan de familie Brouwer 1971).
Boven: Voorbereiding van de eerste woningen aan de Ombocht. (Foto’s: © familie Brouwer 1972)
Boven een volgebouwde woonwijk (incl. MAVO) aan de Ombocht. (2008).
Boven de MAVO aan de Ombocht.
Boven OSG Sevenwolden, locatie Akkrum, Basisvorming en MAVO.
Boven en onder de Mavo ‘OSG Sevenwolden’ aan de Ombocht.

Voor meer MAVO, OSG Sevenwolden zie Dorpshistorie > Onderwijs > MAVO (Sevenwolden).

Boven: Nadat de MAVO is afgebroken blijft er een leeg veld over.(aug. 2013)
Boven: Straten volleybal winnaars, met vlnr. Henk Wierda, Froentjes, Ysbrand Zonneveld, gehurkt: Marit en . . . .

Onder: Stratenvolleybal winnaars. Wie het weet mag de namen doormailen naar: piervanderheide@gmail.com


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk