Om ‘e Toer

Om ‘e Toer

     Een nieuwe naam voor heel een oud stukje Akkrum, dat het eeuwen lang zonder naam heeft moeten doen. Het straatje loopt van de kerktoren naar de Trigreppel; de huizen die hier stonden en uit de 17e en 18e eeuw dateerden, zijn de één na de ander afgebroken en hebben plaats gemaakt voor nieuwe woningen. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).

Links de plattegrond van Om ‘e Toer.

Boven: Om ‘e Toer uit de ‘Fan Fryske Groun’ 1932.
Boven: Om ‘e Toer met op ’t bankje achter huis âlde pake Kees Middendorp. Foto © Kees Middendorp.
Boven: Pake Kees Middendorp, leunend op het tuinhekje. Foto: © Kees Middendorp Jr.
Boven: Trigreppel met Om ‘e Toer.
Boven: Om ‘e Toer gezien vanaf de Trigreppel.
Boven: Hoog water aan de Trigreppel en Om ‘e toer: “De klompen van Kerkhof mogen wel aan het spit”.
Boven: Twee kaarten uitgegeven tbv. de restauratie van de kerktoren. 1975.

Boven: De Nederlands Hervormde Kerk, met bovenmidden: ”Om ‘e Toer” door R. Kijlstra, dit is gemaakt tot het gereedkomen van de restauratie van de toren in het monumentenjaar 1975, Akkrum.

Boven: Om ‘e toer ca. 1970.
Gemaakt door © Rudi de Vries.
Boven: Om ‘e Toer
Een mooi schilderijtje
Boven: De bouw van een nieuwe woning voor Middendorp 1971
Trigreppel en Om ‘e Toer 2016.

(Ver) bouw tekeningen

Boven: Ontwerp van een dak voor de heer B. Henstra aan Om ‘e toer 3. (1928)
Boppe-boven: Te bouwen woning voor dhr. J. van der Berg aan Om ‘e toer 4. (1979)
Boven: Plan voor het bouwen van een woning voor dhr. J. van der Berg aan Om ‘e toer 4. (1980)
Boven: Plan van een woonhuis voor dhr. K. Middendorp aan Om ‘e toer 2. 1971
Boven: Nooduitgang Ned. Herv. Kerk. 1992.
Boven: Inpassing nooduitgang voor de Ned. Herv. Kerk aan Om ‘e toer 6. 1992.

Onder en boven: Nooduitgang Ned. Herv. kerk. 1992.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk