@ my Drone

@ my Drone

Word donateur van Akkrum Ald en Nij. Wij hebben u nodig! U steunt ons al vanaf € 8,50 per jaar. Klik hier om ons een e-mail te sturen. Vermeld als onderwerp ‘Donateur € ….’ en vul een bedrag in. U kunt ook kiezen voor een eenmalige bijdrage op NL49RABO0348329180.

  Vanaf 2016.

Vanaf 2016 heeft Pier van der Heide een drone en vliegt daarmee wel eens boven delen van Akkrum, Nes en omgeving. Met dien verstande, als er geen mensen last van hebben. Zie hieronder de bijzondere en mooie beelden van Akkrum & Nes en wijde omgeving.         


Boven: Appartementengebouw ”D’ Ald Akoalle” aan het Leechein, staat op de plek waar eerder de oude lagere school 3 stond (1854-2005). Nadat de nieuwe school (De Burgemeester Thalen School- BTS) aan Sinnebuorren werd geöpend, werd de oude ingericht als gemeente werkplaats. Toen de gemeente van Utingeradeel naar Boarnsterhim overging werd de oude werkplaats overbodig en is deze voor opslag van meerdere zaken geweest. In 2005 is deze gesloopt. (Foto: 27-5-2023)
Boven en onder: De twee nieuwe flats 5 (De Swaaikom) en 4 hoog, (De Polsleat) aan de Rakswâl, gezien vanaf de UT wei. (27-5-2023)
Boven: De Sodumermar/Botmar/Soarremoarstermar. (14-7-2023)
Boven: De Bokkumermar, richting west (3-9-2023)
Boven: De Bokkumermar richting oost (3-9-2023)
Boven: De bouw aan de nieuwe Polsleatbrêge in februari 2016.
Boven, Foto @ Hans J. Noppert.
Boven: Sportcomplex de ‘Meine’ in augustus 2016.
Boven: Begraafplaats Kleasterwei Nes in juny 2016.
Boven en onder: de Mellemolen op Nije Skou oktober 2016.
Boven een foto van oud Sinnebuorren. Woningen slopen en nieuw bouwen in maart 2016.
Boven een foto van oud Sinnebuorren. Woningen slopen en nieuw bouwen in maart 2016.
Boven: de bouwput van het nieuwe stratenplan van Akkrum Oost in augustus 2017.
Boven links: De boerderij van familie de Jong aan de Leppedyk 52, in september 2018.
Boven rjochts: De IJsboerderij van de familie Veldstra op Jinshuzen in september 2016.

 
Boven: Oude Schouw met hotel ‘Oude Schouw’ vanuit de lucht in oktober 2016.
Boven: De Spoorbrug over het Prinses Margriet kanaal in juni 2018.
Boven: Het Heechein en een deel van de Leppedyk met de oude Boarn in november 2016.
Boven: ‘De Sneupschuur’ Jinswâlde 9. (Maart 2019).
Boven: De oude stort aan de A32 Haskerdiken, en rechts daarvandaar richting het zuiden. (April 2019).
Boven: De voormalige Grasdrogerij aan de Boarnsterdyk. Ter hoogte van de Sminiawei. (April 2019)
Boven/onder foto’s vanaf de Hylkemapôle.
Boven: Renovatie werkzaamheden aan de Jokwei, juni 2019.
Boppe/boven: De Sitadel juli 2019
Foto boven: gemaakt in coronatijd. Kinderen van Sitadel maakten deze tekening op de Carpool plaats.

Foto boven: De nieuwe (In gebruik genomen in 2013) brede shool in november 2022.
Boven; de ‘Zonneweide’ van D.A.N. langs de A 32, richting Leeuwarden, okt. 2018.
Foto boven: Hylkemapôle, 2016.
Foto boven; 10 huizen, 2020.
Foto boven; Meskenwier 2020.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk