Mounedyk

Mounedyk

Eerder ook wel ‘Fabryks stege’ genoemd

Van ouds liep hier naast de Pollesleat, dat aan 1893 nog een windmolen had die van tijd tot tijd nog wel eens werd gebruikt. De mensen in het dorp hadden het dan ook het meest over de Molereed. In 1887 kocht Twijnstra de fabriek over: in 1893 brande de hele zaak inclusief de molen af en daarna werd het Twijnstra’s reed. (en fabryksreed). Dat heeft aan 1955 geduurd. De Commissie heeft er toen Mounedyk van gemaakt. Het is nu een straat mei huizen aan de ene kant en de Pollesleat aan de andere kant. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982).

Links De plattegrond van de Mounedyk, die van de Buorren naar de Ulbe Twijnstra wei loopt.

Boppe/boven: ‘Raadplaat’ uit de Mid Frieslander 26-1-1985. (Opgelost).
Boven: Koekwagens op weg over de Fabryksreed, (Letter Mounedyk). 1906.
Boven: Een foto van de Mounedyk met de U.T. fabriek (1912).
Boven: Een foto van het 50 jarig bestaan van de U.T. fabriek, met een deel van de Mounedyk.
Boven: Achterkant van de Mounedyk, aan de Polsleat. Zal rond 1950/1955 zijn.

      Age De Vries: “In het laatste huisje aan de linkerkant woonde mijn pake Jakobus met zijn huishoudster Metsje van der Schaaf. Pake Jakobus en zijn zuster Anna uit Joure waren destijds de oudste tweeling van Nederland”. Cees Reidinga: “Wij woonden in het eerste huis (links), naast ons Kees en Minke Postma, wij zijn in 1948 verhuisd naar Sinnebuorren .Zo te zien was het voor mij moeder (Maaike ) ”wasdag”. Trinus van der Woude: “Mijn ome Sip en tante Griet van der Woude hebben daar ook nog gewoond, en de grutterswinkel van Hielkje de Boer”. Pier van der Heide: “Rechts, later het pand van timmerman Hessel Hoekstra, moet rond 1850 de helling met timmerswinkel fan Boxum hebben gestaan.

Boven: De achterkant van de Mounedyk, gezien vanaf het Leechein.

De grote brând van de boerderij van Fokke-Aukes de Jong aan de Rakswâl van maandag 14 juli 1945, zorgde ook voor heel veel schade bij andere panden in Akkrum. Vooral aan de oostkant van de Polsleat. (zie onderstaand kranten bericht, 1945).

Boven: De oude situatie van de schaatsenfabriek van G.S. Ruiter aan de Mounedyk. (Foto ca. 1945).
Boven: De fabriek van GS Ruiter. Voor meer G.S. Ruiter (schaatsen) ‘nieuws’ kijk onder industrie. Tegenwoordig (2019) zit aannemer Tsjalling Dijkstra op deze plek.
Boppe: de Mounedyk sjoen yn de rjochting fan de Buorren.
Boven een foto van ca. 1940-1945.
Boven: Voorheen zwaaiden de vrachtschepen hier, die bij UT grondstoffen hadden gelost.
Boven: De Mounedyk gezien vanaf het Leechein/de Rakswâl. Op deze plek keerden voorheen de vrachtschepen die grondstoffen gelost hadden bij Ulbe Twijnstra’s fabriek. Foto ca. 1950.

Onder: Een serie van negen foto’s van het kruidenierswinkeltje van Pake Wiebe de Boer (met zijn dochter Hielkje) aan de Mounedyk. De twee meisjes op de linker foto in de middelste rij zijn Detsje en Grytsje, van bakker Stoker. De oudere mevrouw, op laatste foto van de bovenste rij is Gryt van der Woude. (Foto’s jaren 1960-1965).

Boven: Vandaag ( 5 oktober) herdenk ik de verjaardag van mijn beppe Fimke (Femke) van der Veen-Wedman. Ze is geboren in 1890 en trouwde met Anne van der Veen. Ze kwam te overlijden in 1970. Wie heeft haar nog gekend? Mijn pake en beppe woonden de laatste jaren tegenover  het winkeltje van de Boer in de fabriekstege (Mounedyk), en  grensde aan de GS. Ruiter fabriek.
(Foto & tekst: Sietske van der Veen).
Boven: De achterkant van de Mounedyk, bij het bruggetje over de Trigreppel. (Waar niet veel foto’s van zijn, eind jaren “50).
Bovenstaand een ansichtkaart van de Mounedyk met Jan van der Veen (die daar woonde) in en schouw aan het vissen. Ca. 1965.
Boven; Het woonhuis van Pier en Kee aan de Mounedyk wordt afgebroken (Ca. 19. .) om plaats te maken voor iets dat er nooit gekomen is. Later laat Jan Terpstra hier een nieuwe woning bouwen.
Boven: Een krantenartikel uit het Klaverblad (13-7-1970) van de bouw van de nieuwe woning van Jan Terpstra.
Boven: De brandweer van Akkrum kreeg in 1956 een nieuwe auto brandspuit en gaf toen een demonstratie aan de Mounedyk.

Onder en boven 1975 (© Rudi de Vries)

Onder en boven 1975 (© Rudi de Vries)

Boppe: Foto: Welgelegenfeesten (50jr.) 1979 Mounedyk-Buorren. Foto: © Lysbeth Hof-Dijkstra.

Onderstaand een paar (ver)bouwtekeningen van woningen aan de Mounedyk.

Mounedyk 4 (1976) P. Feenstra.
Mounedyk 4 (1992).
Mounedyk 6 (1976) foto.
Mounedyk 7 (1923). A. Blauw.
Mounedyk 7 (1974) Burema.
Mounedyk 8 (1946) F. Jeeninga.


Mounedyk 8 (1953). Kl Bosma.
Mounedyk 8 (1993) J. v.d. Velde.
Mounedyk 9 (1970) J. Terpstra. 
Mounedyk 9 (2006).
Mounedyk 29 (1958) J.B. Buursma.

De ‘nieuwe’ Mounedyk vanaf 2000.

Booven: Kerstversiering aan de Mounedyk.
Boven: Mounedyk nog zonder brug over de Polsleat. (Foto: Nov. 2015).
Boven: De bouw aan de nieuwe Polsleatbrêge in februari 2016. (Foto: @ my Drone).
Boppe/boven: Polsleat -Mounedyk, febrewaris 2016.
Boven: De bouw aan de nieuwe Polsleatbrêge in februari 2016.
Boven: De Mounedyk op 12-10-2020 vanaf het Leechein-Rakswâl.
Boppe: Jeugdbewoners van de Mounedyk eo. deden mee aan het stratenvolleybal-toernooi en werden kampioen in hun klasse. Ca. 1984/1985. 1 Siebo Veenstra, 2 Wietze Bosma, 3 Tjalling Dijkstra, 4 Mienebeth Kleefstra, 5 Hieke de Jager, 6 Regrita Kleefstra en 7 Bolinda Koers.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk