Melkerspaad

Melkerspaad

Het Melkerspaad heeft zijn naam gekregen van het pad, dat in de ‘nieuwbou’ in Akkrum-oost, indertijd naar de boerderij It Hiemstee leide. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).

Links de plattegrond van het Melkerspaad. It Melkerspaad is een van de kortste straaten in Akkrum en telt slechts 11 woningen.

Boven rechts: Deze foto heeft Thom de Vos in 1968 gemaakt van de boerderij die stie op de splitsing van het Melkerspaed/ Boarnsterdyk is. De boerderij van Sjouke en Hinke Dijkstra. Thans (2019) wonen Eelke en Geeske Schaap daar. Links staat de boerderij nog in volle glorie.

It Melkerspaad is een van de kortste straaten in Akkrum en telt slechts 11 woningen.

(Ver) bouw tekeningen

Boven: Melkerspaad 2 (links) 1976 en 6 (rechts) 1964.
Boven: Melkerspaad 9, 1964 en 1975.
Boven: Melkerspaad 9, 1977.
Boven: Melkerspaad 9, 1977.Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk