Melkboer, -vaarder, en -rijder.

Melkboer, -vaarder, en -rijder.

De melkbussen (rechts op de foto) staan te wachten op de melkrijder

”Toen de ‘KLANT’ nog ‘KONING’ was”.

In Akkrum, Nes en omgeving hebben heel veel melkboeren, melkvaarders en melkrijders hun beroep uitgeoefend. Langzaam maar zeker is deze bedrijfstak jammergenoeg uitgestorven. De supermarkt en tankautos hebben het overgenomen. Jammer voor het beroep op zich. Maar wederom: ”Gelukkig hebben we de foto’s en verhalen nog”. Onderstaand zetten we alle (voor zover bekend) melkboeren, -vaarders en -rijders op en rijtje. Mocht er nog één of meer missen, dan horen wij dat heel graag. Mail het naar: stiftingakkrumaldennij@gmail.nl Alvast bedankt. (tige tank)

Melkboeren, -vaarders en – rijders

Sietze Langeraap, Nes

De ‘Driehoek’ op Nes, ca. 1910. Zo was de situatie voorheen, kort hierna zijn de bomen op deze plek gekapt en werd de weg naar Nes verbeterd. De driehoek verdween van het toneel en met dat er huizen werd geboud op het erf van Ibele Minkes, veranderde het aanzien geheel. De man achter de kar met melkbussen is Sytse Langeraap, die waarschijnlijk de eerste melkboer van Akkrum was, die met zijn kar bij de huizen langs ging. Wij herinneren ons nog dat ook Mareus Heslinga met de melkkar bij de deuren langs ging.

Brugt Platje, Haskerdijken

Boven en onder foto’s van melkvaarder Brugt Platje. Hij woonde in Haskerdijken en heeft jarenlang de melk met deze schuit van de boer naar de fabriek gebracht


Kuindersma, Ald Skou

Jouke Kuindersma met z’n 1948 Chevrolet Maple Leaf bij de zuivelfabriek in Akkrum. Ik denk dat dit is tijdens het 50 jarige jubileum van de zuivelfabriek in Akkrum.

A(te ?) Postmus, Nes


Jan Popma,


Johannes Piek, Haskerdijken

A. Waterlander,


Johannes Dijkstra, Haskerdijken


A. Wedman,


Theun van der Berg,


Hinne de Jong, Akkrum-Grou

Jannie de Jong, later Jenny York: ”Dat is mijn Pake”.

Pi(e)ke van Netten,


Wietse Wiersma (melkvaarder)


Atze Harmens Bergsma (melkvaarder), (schoonvader van Thomas van Kalsbeek)


Hendrik van den Berg (melkvaarder)


A. van der Werf,


Franke Kok,

Foto boven melkboer Franke Kok met rechts © Baukje van den Berg-de Vries en daarvoor Jan en Matty Kok.
Boven: Mid Frieslander. 13-7-1970

Keimpe Bloemhof,


Evert Bosma,

Evert Bosma, melkboer, geb. op 14‑07‑1904 te Akkrum, overl. op 15‑10‑1998 te Akkrum, vertrok in april 1923 naar Hoorn, was een maand later al weer terug in Akkrum; ging in mei 1930 naar Amerika, en kwam terug op 16-6-1932. Vertrok op 2-5-1933 naar Alkmaar, en was op 11 sept. 1933 al weer terug met vrouw en kind.

Evert Bosma reed zomers ook met een bakfiets met ijs van ’t Sneeuwklokje.


Thomas van Kalsbeek,


Pier de Vries,

Kingma,


Jan & Corrie Kleefstra,


P. Kapinga,


Piet Feenstra,


Piet Cloo,


. . . Allerlei . . .

Jeep Doop,

De melkbussen van veehouder van der Molen staan klaar voor de melkrijder. (Feansterdyk)

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk