Meinesleatbrege

Meinesleatbrege

Meinesleatbrege (Riemersma’s brêge)

In 1888 werd een verbinding gegraven tussen de Boarn en de Meinesleat en Trigreppel. Dit maakte toen het aanleggen van een brug noodzakelijk. Eén van de eerste brugdraaiers was Tsjibbe Riemersma en tot op de dag van vandaag wordt de brug nog vaak door Akkrumers de Riemersma’s brêge genoemd. Op den duur kon de smalle brug het verkeer niet meer verwerken. Bovendien nam het draaien te veel tijd in beslag en zouden grote files autos ontstaan, zodat het rijk hem moest vervangen door een bredere klapbrug, die in de vijftiger jaren gereed kwam. (Uit: Toponymy fan Akkrum en Nes van Merten Bakker, 1982)

Riemersma’s brege , Nu met bebouwing aan de Ljouwerterdyk. (rechts)

Het brugwachtershuis bij de Meineslootbrug
Gedenksteen in het brugwachtershuis

Brugwachtershuis- Brugwachters

Het brugwachtershuis aan de Meinesleat dateert van 1888, toen de doorbraak van Meinesleat naar de Boarn plaatsvond en er een brugwachter moest worden aangesteld. Als eerste woonde hier Hendrik Kramer, die drie jaar later tijdelijk werd vervangen door Petrus Kerkhof. In 1892 komt dan Dedde Wijbenga, die hier vijf jaar lang de brug bedient. In 1897 verschijnt Tsjibbe Riemersma en die houdt het een lange poos vol. Na hem draait Floris Huizinga de brug (1933) en voorziet zijn zoon Piet van groente uit zijn tuin. Wiebe Rijpkema volgt hem dan op en na hem komt De Hey in de brugwachterswoning. De Hey heeft het nog al wat gemakkelijker dan zijn voorgangers, want de brug (thans een klap- of basculebrug) wordt elektrisch bediend en men kan alles van binnenuit regelen. Bovendien hoeft de brugwachter niet de hele dag klaar te staan, want hij heeft voor de helft van de tijd, als de brug open moet zijn, een plaatvervanger. (Bron: Merten Bakker, 1982) Na hem komt Brander tot 1992, waarna het pand tot 1999 leeg staat en verkocht wordt. Daarna is het de familie Vellinga-Wiersma die het huis koopt, verbouwd en er nu nog woont. Voor de brugwachter staat er een brugwachtershokje bij de brug. (2023)

Boven: © LN. 3-11-1933. Onder: © HC. 16-8-1935, Foto rechts.

Boven: © Leeuwarder Courant 17-1-1940.

Onder: De brug is niet meer op zwaar verkeer berekend. 1955

. . . en dus moest er een nieuwe brug komen . . .

Luchtfoto boven: © 1956 met links midden de Meinesleatbrege die is afgesloten voor de scheepvaart, rechts op de foto Jachtwerf Oost op de splitsing Meinesleat-Trigreppel.

. . . en de nieuwe brug kwam er enkele jaren later.

De voorbereiding en bouw van de ‘nieuwe’ Meinesleatbrêge.(ca. 1958)

Afbeelding boven: © Leeuwarder Courant 17-7-1959.
De Meinesleatbrege gezien vanaf de Meinesleat.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk