Ljouwerterdyk

Ljouwerterdyk

  Het stuk van de Ryksstrjitwei van Akkrum naar de Ald Skou wordt aangeduid als Ljouwerterdyk, die in 1829 gereed kwam. In hoofdzaak is deze aangelegd over de âlde Slachte: Alleen bij Meskenwier snijd deze de bochten van de Slachte af en gaat recht uit tussen de boerderijen door. In 1955 is dit stuk weg officieel benoemd met de naam de Ljouwerterdyk. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).

Boven de plattegrond van de Ljouwerterdyk.
Boven: De Ljouwerterdyk met oude draaibrug vanaf de noordkant richting het centrum.
Boven: Als je Ljouwerterdyk zegt, zeg je eigenlijk ook Coopersburg. Als je van Jirnsum af Akkrum inrijdt, zie je direct over de brug links het prachtige gebouw Coopersburg. De trots van Akkrum. Gebouwd in 1900 tot stand is gekomen door de financiele steun van Folkert Harmen Kuipers. (Meer over Coopersburg onder de kop van Dorpshistorie > Gebouwen-objecten > Coopersburg).
Bovenstaand één van de oudste foto’s uit het archief van de Stifting Akkrum Ald en Nij. Het betreft hier toeschouwers aan de Ljouwerterdyk, tijdens de opening van Coopersburg in mei 1901. Ondanks de regen toch veel publiek aan de oever van de vijver van Coopersburg aan de Ljouwerterdyk.
Ljouwerterdyk 1- Op de hoek, aan het pad naast de dokterswoning (Ljouwerterdyk 3) kwam in de tuin een nieuwe woning. De vereniging voor wijkverpleging liet er een huis bouwen voor de wijkverpleegster en het groene kruis bouwde er achter een magazijn. Toen in 1959 het nieuwe Wijkgebouw aan de Lange Miente verrees, kocht dokter Anne Terpstra het oude en maakte er een woning van. Ne zijn verhuizen naar Noord Burgum, heeft dokter van der Klei hier en nu wordt het alweer een poos bewoond door dokter Stellema. (1982).
 
Boven: 2 foto’s uit ca. 1925.
Boven: het pand (Ljouwerterdyk 3) is in 1830 laten bouwen door arts  HM van der Ploeg. In 1866 is het SP Hoytema 1908 die daar woont tot 1908 als J.S, Vegelin het daarna gebruikt als restaurant met een moderne ‘Rolschaatsbaan’. Deze houdt het Maarten jaar vol als het daarna overgenomen wordt door T. Meulenbildt die het tot 1916 ook als restaurant gebruikt. In de jaren tussen 1916 en 1996 zijn het wederom zes artsen die daar wonen en hun praktijk uitoefenen. (J.H. Haykens, Th. Lodder, J.H. Leeuwenburgh,  L.E.W. van Albada, J. Algra en J.J. de Konink). Na deze serie artsen wordt het pand bewoond door de familie R. Brijker en vandaag-de-dag (2021) is dat de familie . . .
Boven ‘Elisabeth’ en ‘Flora’ oan de Ljouwerterdyk 2 en 4.
Onder en boven: Het eind van de Ljouwerterdyk in de kom van Akkrum.

Boven de oude draaibrug en onder de bascule brug.

Boven de oude paal met bordje “STRYK”, waarvan veel mensen niet weten waarvoor het werd bedoeld.
Boven: ‘Flora’ en ‘Elisabeth’ aan de Ljouwerterdyk 4 en 2. In 1845 koopt Dr. Wieger Hendriks Idzerda het stuk grond, (waar later Coopersburg op zou worden gebouwd), en liet er een buitenhuis met koetshuis op bouwen en gaf het de naam ‘Flora’. In 1882 verkoopt de erven het aan Johannes Hoytema die het in 1904 door verkoopt aan Ulbe Twijnstra (fan de U.T. fabriek). Hij woont er tot zijn dood in 1912. Notaris van Slooten is de volgende bewoner van ‘Flora’. In 1930 komt de notaris te overlijden en laat ‘Flora’ na aan zijn hulp A.J. de Vries. Daarna is het C. Simons die er in woont. De laatste bewoner is de familie Soontiëns-Metz. Tijdelijk heeft het de naam ‘Vogelzang’ gedragen. maar nu is de oude naam ‘Flora’ weer in ere hersteld.
     Boven: “Elisabeth’. In 1912, toen notaris van Slooten ‘Flora’ in eigendom kreeg, verkocht hij het oostelijk gedeelte van de tuin met koetshuis  aan Jisk de Jong, Direkteur van de U.T. fabriek. Deze liet het koetshuis afbreken en bouwde hier een villa. Hij woont er tot zijn dood in 1943 waarna zijn zoon Eliza Wijbrand de Jong, veearts, bewoner wordt en het huis ‘Elisabeth’ noemt, naar zijn vrouw Elisabeth Heeringa. Na zijn doods het zijn dochter Sietske, getrouwd met Jan Zerb, veearts, die de villa bewoond. Daarna is het de familie Jelle van der Heide,  die er vanaf 1975, nog steeds woont. (2021). 
 
Boven de hedendaagse ‘Flora’ en ‘Elisabeth’. (2021).
Boven de boerderij van Hooghiemster die in 1973 afbrandde. Lees alles over deze boerderij en andere boerderijen in het boek: ‘Boerdeijen van Akkrum’ uitgegeven door Akkrum âld en nij en geschreven door Geart de Jong en Freerk Wind. (Nog steeds te koop)
Boven: Nadat de stelpboerderij van de familie J. Hooghiemster Ljouwerterdyk 65  in 1973 afbrandde kwam er een nieuwe moderne Ligboxstal met woning voor in de plaats. Boven tekening van 1974.
Boven: De boerderij Elisabeth-hoeve van de familie Bouwer. Aan de Ljouwerterdyk nummer 71, tegenover de Akkrumer Houthandel en Zagerij. (2021) Lees alles over deze boerderij en andere boerderijen in het boek: ‘Boerdeijen van Akkrum’ uitgegeven door Akkrum âld en nij en geschreven door Geart de Jong en Freerk Wind. (Nog steeds te koop)
Boppe-boven: Ljouwerterdyk 71, voor A. van der Meer. (1916).
Boppe-boven voor. J. van der Laan. (1939). Boppe-boven: situatie 1964.


 
 Onder en Boven: Ljouwerterdyk 2008.

De Akkrumer Houthandel en zagerij

De Akkrumer houthandel en zagerij (A.H.Z.) aan de Ljouwerterdyk is van 2 maaije 1904. De oprichter was Gerben Ymes Schilstra. opvolger van Gerben waren de zonen Ymes en Ulke. Daarna was Gerben Schilstra (zoon van Ulke) en daarna was het Bart Tieleman (zoon van Margreet Schilstra) (Margreet was een dochter van Ulke Schilstra). Yn 1996 neemt Hayo Tieleman (zoon van Bart) de zaak over. Dit is de zesde generatie in 117 jaar (2021). 
Boppe/boven Akkrumer Houthandel en Zagerij juni 2021.

Kijk voor meer van dit bedrijf op industrie > AHZ en/of http://akkrumerhouthandel.nl

Boven: Wie kan ons vertellen wie in deze woning heeft gewoond?

Boven: Ljouwerterdyk 50.

Boppe-boven: Artikel uit 1829 van de Leeuwarder Courant.
Boven de woning van familie Johannes van der Meer aan de Ljouwerterdyk 5 (2021). Een woning met een naam: Serendipity”. Met links hieronder de omschrijving van de naam.
Boven: De Van Der Vegtpleats V.D.V. (Foto: febr. 1977).

Boven: De Meineslootbrug, (ook wel ‘Riemersmabrêge’ genoemd). Nog zonder bebouwing.

Boven: De Ljouwerterdyk, nu met bebouwing.
Boven de Ljouwerterdyk met rechts de vijverpartij voor Coopersburg ca. 1942
Boven: Links het oude boerderijtje van Grytinus Koopmans, die deze liet afbreken en er een nieuwe woning liet bouwen.
Boven het huis waar Jentsje (postbode) en Tine Hofstra. jaren hebben gewoond, dicht aan de weg bij AldSkou.
Boven: Waar de boerderij staat, begint/eindigt tegenwoordig de Ulbe Twijnstra wei.
Boven: De Ljouwerterdyk met zijn onmiskenbare Coopersburg.
Boven en onder: Ljouwerterdyk 50.
Boven: De brugwachterswoning met brugwachter Floris Huizinga voor de woning.
De steen in de muur van de brugwachterswoning: “Vereniging van Meinesloot en Boorne 1888”.

Het Akkrumer zwembad

Boven: Het water naast de inrit van Coopersburg (links).
Boven: De Meinesleat met aan het eind de oude draaibrug en opslag van Provincie Fryslân.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk