Leechein,

Leechein,

. . . earder Skoalstrjitte neamd . . .

Eertijds liep van de Trigreppel uit de Alde Haven tot aan de Buorren, maar in de loop van de jaren groeide die dicht en in 1887 werd op verzoek van de omwonenden geheel afgedamt en dichtgegooid. In 1852 kocht de Gemeente hier een stuk grond en liet er in school bouwen, die in  1885 werd vergroot. De straat werd toen Schoolstraat genoemd, maar de Kommissie had daar in 1955 It Leechein van gemaakt, met het oog op it neerlopend karakter en als pedant aan het Heechein. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).

Links: De plattegrond van it Leechein. (Tussen Heechein en Rakswâl).

Boven: Een foto van ’t begin van it Leechein met slager Schilstra en hoef- & ‘grofsmid’ van Jan Dokter.
Boven: De scheidingslijn (de brug) tussen Leechein en Rakswâl, met de boerderij van Fokke Aukes de Jong, waar in 1945 een grote brand uitbrak. Ook naar andere panden aan de Oostkant van de Polsleat.
Boven en onder: De openbare lagere school 3, die deel uit maakt van it Leechein.
Boppe Boven: Foto’s van de voormalige Openbare Lagere chool uit 1997. (Leechein 12).
‘Herinnering aan de inwijding der school Akkrum. 22 october 1883’.

Voor meer skoalle 3 (Ald Skoalle) zie Dorpshistorie > Onderwijs.

Rechts de opslag van brandstof. (© 1896)
Boppe-boven: (Ver)Bouwtekening van een pand Leechein 13 in 1923. 
Boppe-boven: Plan tot verbouwing van het bestaande woonhuis, eigenaar IJ. Koster in 1923.
Boven: Plan van een auto garage voor den weled. Z.G. heer Dr. J.A. van der Sluis te Akkrum. (Leechein 23. 1923).
Boven: Plan voor het verbouwen van een Brandstoffen-bergplaats naar een te bouwen woning voor den heer H. Zeemans te Akkrum. (Leechein 27. 1929).
Boven en rechts: Plan van vertimmering aan de slagerij van den heer Sj. Schilstra te Akkrum. (Leechein 2. 1922).
Boppe-boven: Plan van een vertimmering voor een slachtplaats voor den heer S. Schilstra te Akkrum. (Leechein 2. 1927).
Boppe-boven: Woning en garage worden afgebroken voor een nieuw te bouwen woning op Leechein 27 in 1976.

Boven: Plan voor de bouw voor een woning voor de heer H. Zeemans te Leechein 27. 1976. Woning werd in 2009 weer uitgebreid voor de heer Gerben en Joke van der Veen.

Tjitze Klazes Kleefstra en Fimkjen de Boer.

       Ik vond tussen papieren deze foto. Als ik zoiets vind kan ik het niet laten om uit te zoeken wie wie is en welke familiebanden er zijn. De vraag wie wie is heb ik blijkbaar ook jaren geleden al eens al mijn twee tantes (Sjoukje en Willy van der Veen) gesteld en zij hebben wat namen ingevuld. Het zei me niet zoveel, maar na avonden speurwerk en googelen ben ik een heel eind gekomen. Op een paar na zijn het in ieder geval Akkrumers. Ik ben er niet helemaal uit wanneer de foto gemaakt is, maar in ieder geval voor 1914. Ik schat in tussen 1908 en 1913. Het lijkt er op dat in het midden een echtpaar zit dat iets te vieren heeft en dit zijn Tjitze Klazes Kleefstra en Fimkjen de Boer. De naam Kleefstra is een bekende naam in Akkrum. Ze trouwden in 1880, maar het was voor beide niet het eerste huwelijk. (Mijn over-overgrootmoeder Fimkjen de Boer was eerder getrouwd met Hendrik Alles Wedman)

Achterste rij van links naar rechts: Hiltsje ten Cate, Wiebe Kleefstra, Richtsje Kleefstra (deze Wiebe en Richtje Kleefstra waren de ouders van Anne Kleefstra ‘verver’, die getrouwd was met tante Betty, wie kent haar niet…), Fimke Wedman (mijn beppe), Sjoukje Wedman, Hendrik Wedman, Baukje Wedman, Fimkjen Wedman, Andries Andrea, Age Wedman (mijn oudoom ‘dove Age’)

Middelste rij (zittend) v.l.n.r.: echtpaar ten Cate , dan in het midden Tjitze Klazes Kleefstra en Fimkjen de Boer (zij woonden waarschijnlijk op Coopersburg) en daarnaast mijn overgrootouders Aagje Andrea en Alle Hendriks Wedman.

Zittend vooraan: Dirk Wedman, Sybren Wedman, Andries Wedman.

Een enkele oudere Akkrumer zal misschien de jongere Wedmannen nog wel herkennen. Leuk vond ik het te ontdekken dat we nog aangetrouwde familie zijn van de Kleefstra’s. Waar ik nog niet uitgekomen ben is hoe het zit met die fam. ten Cate. Zij kwamen uit Nieuwehorne. Foto & tekst: © Sietske van der Veen).

Boven; De achterkant van it Leechein, aan de Polsleat.
Hier liep eerder de “Ald Haven”

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk