Akkrumer kuiers, Welgelegen

Akkrumer kuiers, Welgelegen


Het wooncomplex Welgelegen, ontworpen door de gemeente-architect S. F. Hoekstra, was aanvankelijk alleen bedoeld voor weduwen of ongehuwde dames. Inmiddels zijn ook mannen welkom in het karakteristieke woongebouw.

Suster van der Vegt

Stichtster is Suster van der Vegt, dochter van Rinse Wiebes van der Vegt en Janke Annes Annes, die op de boerderij van het kinderloze echtpaar Sake Meintes Visser en Suster Sijnes van der Goot dienden. In 1841 werd Jankes dochtertje naar de boerin vernoemd. In 1843 erfde Janke van der Vegt de tuin met koepel, de z.g. Welgelegen boerderij en diverse andere bezittingen. Door vererving werd Suster van der Vegt later eveneens zeer welgesteld.

Stichting Welgelegen

Stichting Welgelegen ontstond als gevolg van de laatste wil van de ongetrouwd gebleven Suster van der Vegt. Na haar overlijden in 1924 leidde een bepaling in haar testament tot de bouw van Welgelegen.

Fatsoenlijken burgerstand

Het gebouw was volgens haar testament bestemd voor ”bewoning van weduwen of ongehuwde dames zonder inwonende kinderen uit de fatsoenlijke burgerstand, de Protestantsche godsdienst belijdende, en wonende in de provincie Friesland of in die provincie geboren uit Friesche ouders, wier inkomen niet toereikend zijn om in hun onderhoud behoorlijk te voorzien om een zorgeloos en rustig leven zooveel doenlijk te verzekeren”.

Indeling woningen

Elke woning heeft nog de originele indeling. De zes deuren in de hal geven toegang tot de woonkamer van zestien vierkante meter, de slaapkamer met een wastafel, het toilet, de keuken en de berging, waarin nu een doucheruimte is opgenomen.

De tuin

De tuin is aangelegd naar een ontwerp uit 1929 van de Groningse tuinarchitect Verdenicus in de Engelse landschapsstijl.

Huidige functie

De regenten streven naar instandhouding van het complex in de originele staat. In de theekoepel wordt nog regelmatig vergaderd. De oorspronkelijke doelstellingen van Suster van der Vegts testament worden zoveel mogelijk nagestreefd. Het toelatingsbeleid is wel aangepast aan de huidige omstandigheden.

Betonmuur

De betonmuur die het vroegere bleekveld bij de kerk afsloot, is van gewapend grindbeton. Het is de oudst bekende muur van dit materiaal in de provincie Friesland.

Bronnen en verder lezen:

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=36&miaet=1&micode=130-26&minr=1127421&miview=inv2
https://akkrum.net/over-akkrum/stichting-welgelegen-in-akkrum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Welgelegen_%28Akkrum%29

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk