Griene kuier: De rivier De Trigreppel

Griene kuier: De rivier De Trigreppel


De Trigreppel heeft bij het ontstaan van het dorp en belangrijke rol gespeeld. Waar hij zijn beginpunt heeft is niet duidelijk, maar op de Schotanusatlas komt hij uit een opvaart bij de in het oosten naast de spoorweg gelegen straat Sitadel. De Trigreppel liep zuidelijk van Akkrum en kwam uit in de Meinesleat, die daar eigenlijk een verlengstuk van is. In 1888 is een verbinding tussen de Trigreppel en de Meinesleat gegraven. Tussen de Boarn en de Trigreppel liep de Slachte en daar ontstonden niet lang na de jaartelling de eerste nederzettingen, waar later het dorp uit groeide. De brede Kerkterp kwam met het voeteneind aan de Trigreppel te liggen.

De loop van de Trigreppel (met zijtak de ‘Nije haven‘). De straat is in rood aangegeven. (@ 2022).

Oorsprong

De oude Trigreppel liep van de oostkant van de Polsleat verder, bijna tot aan het spoor en boog daar om naar het zuiden. Dat stuk was van ouds de waterverbinding van de Huygis-Galama stins die daar tot in de 17e eeuw heeft gestaan. Het stuk van de Galamaleane tot de Feansterdyk was 1951 al dichtgemaakt voor de aanleg voor de bredere Kanadeeske strjitte. Het deel langs de Galamaleane dat er nog was, is in de jaren 60 gedempt. Het vervuilde gedeelte tussen Polsleat en Feansterdyk ging rond 1970 dicht.

De naam

In koopbrieven en het Floreenkohier is altijd sprake geweest van de Trigreppel. Toen Willem Jehannes Koopmans de bundel voordrachten en rijmstukken uitgaf, kreeg die de titel Oan de âlde Trijegreppel, een dichterlijke verfriesing dus van de Driegreppel. Santema gaat er in de Heerenveense Koerier van 15 december 1951 van uit dat het Fries woord Ie (beek, stroom, meer) in de naam zit. Hij neemt een vorm Iegreppel aan, waaraan het voorzetsel ter werd toegevoegd: Ter Iegreppel >Triegreppel >Trigreppel. Spahr van der Hoek meent in drei (draai, ombocht) een aanwijzing te zien voor het ontstaan van de naam De Trigreppel. In 1955 is de Willemskade, die naast de vaart lag, omgedoopt tot Trigreppel.

Toen de straat nog Willemskade heette
Trigreppel in vogelvlucht. Ca. 1939.

Bronnen en verder lezen:

Merten Bakker, Toponymy fan Akkrum en Nes. (1982).
https://www.aldennijakkrum.nl/trigreppel-water/

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk