Akkrumer kuiers, Riemersma’s brug

Akkrumer kuiers, Riemersma’s brug


Het brugwachtershuis aan de Meinesleat dateert van 1888, toen de doorbraak van Meinesleat naar de Boarn plaatsvond. Er is toen een draaibrug aangeleg, waarvoor een brugwachter moest worden aangesteld. Vanaf 1897 wordt de brug jaren lang bediend door Tsjibbe (in de bronnen ook ‘Libbe’ genoemd) Riemersma. Al gauw wordt de brug naar Riemersma genoemd. ‘Riemersma’s brêge’ (Riemersma’s brug) wordt een vertrouwde naam in Akkrum. Vandaag de dag wordt de brug nog steeds zo genoemd. Tot 1992 heeft er een brugwachter in het brugwachtershuis gewoond. Tegenwoordig is het een woonhuis.

Nieuwe brug

Het nam nogal wat tijd om de draaibrug met de hand open te draaien. Bovendien was de brug niet berekend op het groeiende gemotoriseerde verkeer. Daarom is hij in 1959 vervangen door een elektrisch bedienbare klap- of basculebrug. De brug wordt sinds 1959 bediend vanuit een brugwachtershokje. De nieuwe brug is gebouwd door een aannemerscombinatie van een oud-ingenieur van Rijkswaterstaat met Gerrit Roorda, de destijds bekende communistische aannemer uit Tijnje, een span wat toen nog wel wat verwondering opriep.

Druk kruispunt

De recreatievaart is sindsdien sterk toegenomen, waardoor de brug vaak openstaat. In de zomermaanden staan er aan beide kanten daardoor lange rijen weggebruikers te wachten. Het kan er zo druk worden dat de wachtenden via borden langs de kant van de weg om geduld en begrip wordt gevraagd.

Zwembad

Tussen 1932 en 1954 vormde een afgebakend deel van de Meinesleat het zwembad van Akkrum. Heel wat Akkrumers hebben daar leren zwemmen.

Bronnen:

https://www.aldennijakkrum.nl/meinesleatbrege/
https://www.aldennijakkrum.nl/zwemmen/

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk