Griene kuier: Oude haven

Griene kuier: Oude haven


Waar thans het Leechein in Akkrum is, bevond zich eerder een haven, die vanuit de Trigreppel naar de dorpsstraat liep, de ‘Alde haven’) oude haven. De haven werd vooral gebruikt door turf- en aardappelschippers. Tijdens de kermis lagen er kermisschepen. Later raakte de haven in onbruik en begon dicht te groeien. Op verzoek van omwonenden is de Alde Haven in 1886 gedempt.

Bovenstaande afbeelding komt uit 1832
In blauw is aangegeven waar de Ald Haven vermoedelijk gelegen was, aan het huidige Leechein.
Deze kaart geeft de situatie in 1830 weer.
Hier moet de Alde Haven hebben gelegen. Gezien vanaf de Trigreppel richting het Leechein. Links School 3, waar nu het appartementencomplex d’ Ald skoalle gevestigd is.
De advertentie voor het dempen van de Alde Haven in de Leeuwarder Courant van 10-11-1886.

Bronnen en verder lezen:

M. Bakker, Toponymy fan Akkrum en Nes. 1982
https://www.aldennijakkrum.nl/trigreppel-water/

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk