Griene kuier: Hylkemapôle

Griene kuier: Hylkemapôle


De rustieke Hylkemapôle is ingesloten door het wandelpad It Krompaed, het water van de Trigreppel, en het deel van de Trigreppel dat vroeger de Nieuwe Haven werd genoemd. De Pôle ontleent zijn naam aan de vroegere eigenaar van het perceel, de familie Hylkema. Een pôle (Ned. pol) is meestal een plekje grond dat iets hoger ligt dan zijn omgeving en gewoonlijk door sloten of ander water omringd is. De foto hieronder geeft een beeld van de tijd dat de boerderij van de Hylkema’s nog in volle glorie was. Nu is alleen het voorhuis nog aanwezig, op It Heechein, nummer 25.

Hoogteverschillen

De hoogteverschillen in het weiland zijn ontstaan doordat er enkele tientallen jaren geleden veel bagger gestort is uit de vaarten van Akkrum.

Biodiversiteit

Akkrum is zuinig op zijn Hylkemapôle. Een aantal van de vele actieve groepen in Akkrum spant zich in om via een uitgekiend beheer de biodiversiteit van de Hylkemapôle te vergroten. In het voorjaar wordt daartoe het waterpeil gedurende enkele maanden verhoogd, waardoor een plas-dras gebiedje ontstaat. In het midden staat een ‘eko-til’, een tehuis voor de dakloze vleermuis, zwaluw en mus.

Luchtfoto boven: Hylkemapôle © @ my Drone.

Bron en verder lezen:

https://www.aldennijakkrum.nl/hylkemapole

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk