Akkrumer kuiers, Houtzagerij

Akkrumer kuiers, Houtzagerij


NOCH NET KLEAR. WACHTET NOCH OP YNFORMAASJE FAN HAYO.

De Akkrumer houthandel en zagerij (AHZ) aan de Ljouwerterdyk is van  mei 1904. De oprichter was Gerben Ymes Schilstra,die door zijn zonen  Ymes en Ulke werd opgevolgd. Toen kwam Gerben Schilstra (zoon van Ulke) en daarna was het Bart Tieleman (zoon van Margreet Schilstra) (Margreet was een dochter van Ulke Schilstra). Yn 1996 neemt Hayo Tieleman (zoon van Bart) de zaak over. Dit is de vijfde generatie in 119 jaar (2023). 

Oprichter Gerben Schilstra (1861-1936)
Boomstammen liggen te wateren in de Boarn.

Bronnen en verder lezen:

http://akkrumerhouthandel.nl/index.html
https://www.akkrumaldennij.nl/dorpsshistorie-1/industrie/akkrumer-hout-zagerij-a-h-z

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk