Griene kuier: Dr Wieger Hendrikus Idzerda (1816-1881)

Griene kuier: Dr Wieger Hendrikus Idzerda (1816-1881)

Dr. Idzerda (gemeentearchief Den Haag)

Dr. Idzerda kwam in 1846 naar Akkrum. Hij was arts, maar hij heeft in Akkrum nooit een praktijk gehad. Van 1858-1881 was hij lid was van de Tweede Kamer, waar hij optrad als deskundige op het gebied van volksgezondheid.

Thorbeckiaan

Aanvankelijk was Dr. Idzerda afgevaardigde voor het district Leeuwarden, later voor Sneek. Hij was liberaal en een overtuigd Thorbeckiaan, die ook opkwam voor de Friese belangen. Hij stond bekend als een nauwgezet Kamerlid, humaan en was daardoor geacht bij zijn medeleden. In 1881 werd hij herkozen, maar hij kon in verband met zijn slechte gezondheid niet worden beëdigd.

Geneeskundig inspecteur

Dr. Idzerda was van 1 november 1865 tot 1 november 1869 Inspecteur Geneeskundig Staatstoezicht in Friesland en Groningen. In die hoedanigheid heeft hij in 1866-1867 een belangrijke rol gespeeld bij de bestrijding van de toen heersende cholera-epidemie. Van 16 december 1868 tot december 1871 was hij lid van de Medische Politie te Friesland en Groningen.

Spoorwegen

Dr. Idzerda stemde in 1860 vóór de Ontwerp-Wet aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat, waar ook Akkrum van zou profiteren. In 1874 interpelleerde hij de toenmalige minister Geertsema over de toestand van de spoorwegen in het Noorden van het land.

Olieslagerij

In 1846 kocht Dr. Idzerda een stuk grond tussen de Boarn en de Leppedyk, waar hij een zeepziederij op liet bouwen. In 1852 wordt de zeepziederij opgeheven. Idzerda vroeg in dat jaar een vergunning aan voor het bouwen van een ‘stoomolijmolen’. Daarmee introduceerde hij de eerste stoommachine in Akkrum. In 1853 kon de nieuwe oliefabriek draaien. Het zaad werd toen nog met zware molenstenen geplet en door stampers werd de olie eruit geslagen. Vandaar de naam ‘olieslagerij’.

Folkert Kuipers

Dr. Idzerda heeft een vormende rol gespeeld in het leven van Folkert Kuipers. De zich later Frank Cooper noemende Kuipers was de stichter van Coopersburg, dat op het naast ‘Flora’ gelegen ‘Idzerdakampke’ is verrezen.

Bronnen en verder lezen:

Dr. Idzerda
Parlement.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk