Griene kuier: Doopsgezinde kerk

Griene kuier: Doopsgezinde kerk


Wanneer er in Akkrum een doopsgezinde gemeente ontstond, is onduidelijk. Rond 1660 moet er een kerk zijn geweest. De gemeente sloot zich in 1695 aan bij de Friesche Doopsgezinde Sociëteit. In 1826 werd de eerste predikant beroepen die aan het seminarie in Amsterdam had gestudeerd. Tijdens het predikantschap van de geleerde Steven Blaupot ten Cate werd in 1835 de huidige kerk gebouwd.

Architect

Het ontwerp van de kerk staat op naam van J. Romein, maar het is mogelijk eerder van zijn zoon Th. Romein. De kerk heeft een (neo)classicistische zuilenportiek en koepeltorentje. Achter de Dorische ingangspartij met lantaarn bevindt zich een driezijdig gesloten zaalkerk.

Eerste steen

De gevelsteen boven de ingang vermeldt dat de eerste steen gelegd werd op 18 juni 1835 door de gebroeders Jacob en Hidde S. van der Goot.

Orgel


Het orgel in 1871 gemaakt door de bekende orgelbouwers L. van Dam en Zonen.

Formanjestege

Links van de kerk bevindt zich een smalle steeg, de Formanjestege. ‘Formanje’ (moderne spelling ‘fermanje’) komt van ‘fermoanning’, Fries voor ‘vermaning’. De ‘vermaning’ moet gezien worden als een ‘waarschuwing, een aansporing tot het goede.’ ‘Fermanje’ is, net als het Nederlandse ‘vermaning’, overgegaan op de samenkomst der gelovigen, en later ook op het gebouw waar de samenkomst werd gehouden, zelf. Aan de rechter zijkant van de kerk is in 1991 een afdakje gebouwd met een leugenbank.

Pastorie

Aan de Dringelstrjitte 3, bevindt zich de voormalige pastorie, een monumentaal herenhuis uit ca. 1890. De eerste pastorie was gelegen op Heechein 8, even voorbij de kerk.

Bronnen en verder lezen:

https://reliwiki.nl/index.php/Akkrum,_Buorren_1_-_Doopsgezinde_Kerk
https://akkrum.net/over-akkrum/de-doopsgezinde-kerk
https://www.doopsgezindemonumenten.nl/text.php?paginaid=3179

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk