Griene kuier: Bruggenhoofd Boerebrêge

Griene kuier: Bruggenhoofd Boerebrêge


Zicht op Boerebrêge Akkrum van de schilder Broer de Boer (1873-1953).
Collectie Museum “Hert fan Fryslân” Grou.

Oorspronkelijk lag op de plek van de “Boerebrêge” een draaibrug. De brug was de toegangspoort tot het dorp. De Provincie Friesland heeft in 1894 de oude draaibrug laten vervangen door een klapbrug. Na gereedkomen van de bouw is de brug in eigendom overgedragen aan de eigenaresse van de aanliggende boerderij, de bekende Akkrumer weldoenster Suster van der Vegt.

Bruggenhoofden

De brug stond meestal omhoog om het scheepvaartverkeer zo weinig mogelijk te hinderen. In 1977 kocht de toenmalige gemeente Utingeradeel de boerderij en landerijen voor uitbreidingsplannen aan de noordzijde van het dorp. De brug deed daarna geen dienst meer en werd in 1979 afgebroken. Alleen de de beide gemetselde rondboog bruggenhoofden bleven bestaan. In 1989 is het noordelijke brughoofd verkocht aan de bewoner van de daar aanliggende woning, die het in 1991 heeft laten restaureren.

Het zuidelijke bruggenhoofd was danig in verval. Op initiatief van de Akkrumer Stichting Akwaseum en met medewerking van Plaatselijk Belang Akkrum-Nes is het oude vervallen gemetselde brughoofd aan de Bûterwâl gerestaureerd.

Hameie

De oorspronkelijke stalen “hameie”, de inrijpoort, is door de vrijwilligers van “Team Houwitser” zorgvuldig nagemaakt. Met het plaatsen van de hameie, met zijn markante vorm, is het zuidelijke bruggenhoofd weer in volle glorie te bewonderen.

Steun

Dank zij de financiële steun van de Provincie Fryslân, de Gemeente Heerenveen, het Iepen Mienskipsfûns, het Rabo Coöperatiefonds en een eigen bijdrage van Plaatselijk Belang kon het werk uitgevoerd worden.  De plaatselijke bedrijven Knol Akkrum, Poltrail, Straal- & Conserveringsbedrijf Akkrum, Friesland Montage, Bogramatic en Reclamestudio Hettinga hebben, samen met inzet van vrijwilligers, de klus geklaard.

Bron en verder lezen:

https://akkrum.net/over-akkrum/de-boerebrege

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk