Griene kuier: Brug Krompaed

Griene kuier: Brug Krompaed

Steun Akkrum Ald en Nij en word hier donateur. Dat kan al vanaf € 8,50 per jaar. Eenmalige bijdragen zijn welkom op NL49RABO0348329180.


It Krompaed is een goed gekozen naam voor een bochtig weggetje, dat van het Heechein naar de Trigreppel loopt. Oorspronkelijk was het wat in het Fries een reed wordt genoemd, een wagenpad dat de boer van de Vegelin- of Sminiastate gebruikte om, via dit bruggetje, bij zijn land in de polder te komen. In 1894 brandde deze boerderij voor een groot deel af. Alleen het hoge voorhuis, Krompaed 2, bleef gespaard. It Krompaed is een geliefd wandelpad geworden, dat langs de Hylkemapôle leidt.

Vrijwilligers

De brug in het Krompaed is een van de vele voorbeelden van vrijwilligersinitiatieven in Akkrum. De broodnodige restauratie is in 2011 geheel door vrijwilligers gedaan. De tekeningen en verhalen van schoolkinderen over hun toekomstverwachtingen in de ballastbak van de brug vormen een speelse verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Voor de kinderen die mee hebben gedaan zal de brug altijd een bijzondere plek zijn. Zouden ze in 2050, wanneer de volgende restauratie wordt verwacht, nog weten wat ze voorspeld hebben? En zullen hun voorspellingen zijn uitgekomen?

Steun

Het vrijwilligersproject is mede mogelijk gemaakt door Provincie Fryslân, Gemeente Boarnsterhim, Woningcorporatie Elkien, Stichting Welgelegen, Stifting Akkrum Ald en Nij, Plaatselijk Belang Akkrum-Nes en vele plaatselijke bedrijven en particulieren.

Bronnen en verder lezen:

https://verloren.nl/Webshop/Detail/catid/24278/eid/31467/de-stinzen-in-middeleeuws-friesland-en-hun-bewoners
https://akkrum.net/over-akkrum/krompaedbrege-akkrum
https://www.aldennijakkrum.nl/krompaad/

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk