Griene kuier: Boerestege

Griene kuier: Boerestege


Met de Dringelstrjitte en de Trigreppel behoort de Boerestege tot het oudste deel vanAkkrum. De steeg was in het verleden in eigendom en in onderhoud bij de kerk. De boeren konden over een set in de polder komen. In 1688, als de Trigreppel wordt gebaggerd, schrijft schoolmeester Isaack Tiberri, die de quotisatie (belasting) opmaakt, al Boerefenne. Maar in 1733, als het weer aan het baggeren toe is, gebruikt hij de namen Buurefenne en Buurzet. Bakker (1982:15) neemt aan dat de naam Boerestege met de Buerefenne te maken heeft. Hij ziet in het eerste deel van de verschillende namen een verband met het modern Friese woord Buorren, ‘buurt, dorpskom’.

Bebouwing

De Boerestege loopt van de Dringelstrjitte tot het bruggetje over de Trigreppel. In de Boerestege vinden we maar aan een kant woningen. Aan de andere kant zien we de zijgevel van de Lantearne en een schuur die aan de tuin fan de Lantearne grenst.

Armenhuizen

Helaas is er niet veel bekend over dit korte steegje. Waarschijnlijk is er rond 1800 op de hoek van de Boerestege en de Trigreppel een blok van zes armenhuizen gebouwd. Voor 1800 is is er op dit moment niets bekend over bewoning op deze plek. We vinden het blok terug op een plattegrond van 1830. Daar is uit op te maken dat om het blok heen een pad liep. Het hele blok is door de huidige bewoner gekocht en verbouwd tot één woning. Nu woont er één gezin op een oppervlakte die ooit aan zes gezinnen plaats bood.

Het Dorp Akkrum

Tot 1851 had elk dorp in de gemeente, voor zover de diaconijen van de kerken daar niet voor zorgden, de zorg voor de eigen armen. In 1813 was het hele blok armenhuizen eigendom van wat ‘Het dorp Akkrum’ genoemd wordt. We zouden daaruit voorzichtig kunnen concluderen dat de Akkrumer gemeenschap verantwoordelijk was voor de bouw van de woningen die voor de armen waren bestemd.

Bronnen en verder lezen:

Merten Bakker, Toponymy fan Akkrum en Nes. Fryske Akademy. 1982.
https://www.akkrumaldennij.nl/strjitten-wetters/a-tm-k/boerestege-en-boerepaed

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk