Griene kuier: Boarnswâl

Griene kuier: Boarnswâl


De Boarnswâl, die, zoals de naam al zegt, langs de rivier De Boarn (Ned. De Boorne) loopt, is al eeuwen oud. Merten Bakker (1982:14) heeft in een quotisatie (belastingberekening) uit 1688 over het uitdiepen van de Trigreppel enkele keren de straatnaam “Boornswal” gevonden, bijvoorbeeld: “wegens zijn huys aan de Boornswal”. Ook bij reparaties aan de Wide Stege en de Smelle Brêge komt hij de ‘Boornswal’ weer tegen. De Boarn was lang een belangrijke handelsweg, wat op de Boarnswâl tot veel bedrijvigheid zal hebben geleid.

Twee delen

In 1955 is de Boarnswâl in tweeën verdeeld; het westelijke deel van de Smelle Brêge kreeg de naam van Bûterwâl. De straat oostelijk van de brug bleef Boarnswâl. Bijna alle steegjes die eertijds op de Boarnswâl uitliepen, zijn met de sanering van het dorp opgeruimd. Via de Keakelstege is het nog mogelijk om van het Heechein naar de Boarnswâl te lopen. Na de sanering kon er van de Smelle Brêge naar het Brêgegat een nieuwe weg worden aangelegd, die in 1955 de naam “Boarnswâl” kreeg.

Eén postcode

Aan de Boarnswâl staan zo weinig huizen, dat de straat slechts één postcode heeft. De huizen aan de Boarnswâl zijn relatief oud. Er zijn in de straat al een tijdje geen nieuwe woningen bij gekomen. De jongste woning dateert uit 1976.

Bron en verder lezen:

Bakker, Merten, Toponymy fan Akkrum en Nes. 1982
https://kadastralekaart.com/woonplaatsen/akkrum/2525/0055300000251714/adressen
https://www.aldennijakkrum.nl/boarnswal/

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk