Griene kuier: Andringastate

Griene kuier: Andringastate


Andringastate is vermoedelijk in de 14de eeuw ontstaan. De Andringa’s waren een hoofdelingenfamilie, al werd de familie daar in de zestiende eeuw al niet meer toe gerekend. Toch waren sommige Andringa’s nog steeds in dat milieu te vinden. Veel leden van de familie waren kerkvoogd van Akkrum.

Veronderstelde ligging

De precieze ligging van Andringa State is niet bekend, maar wanneer we de positie van de toegangspoort op onderstaande tekeningen en foto’s vergelijken, zouden we kunnen concluderen dat de poort naar Andringa State en de toegangen tot de achterliggende tuinen in de latere jaren steeds op dezelfde plek zijn gesitueerd. Maar het blijft speculeren.

Tekening Schotanus 1722
Heechein in 1793, tekening Bulthuis
Theekoepel met tuinmuur 1906
Tuinmuur Welgelegen 2020

Grietman

In 1453 was Tyard Jorrits Andringa grietman. Hij stichtte een prebende te Akkrum, het Andringa-leen, waarvoor het land van Andringa-state werd afgesplitst.

Eigenaren en gebruikers

1453 Tyard Jorrits Andringa
1476 Jorert Andringha
1640 erfgenamen van Rienk van Andringa; gebruiker Harmen Tjepkes
1698 de drie dochters van wijlen jonker Poppe van Roorda; gebruikers Marten en Pieter Roelofs
1728 Jetse van Sminia; gebruiker de weduwe van Sjoerd Martens

In 1832 zijn de landerijen eigendom van landmeter Johannes Holster Azn.

Bronnen en verder lezen

https://verloren.nl/Webshop/Detail/catid/24278/eid/31467/de-stinzen-in-middeleeuws-friesland-en-hun-bewoners
http://www.stinseninfriesland.nl/AndringaStateAkkrum.htm
https://fy.wikipedia.org/wiki/Andringastate_(Akkrum)
https://andringaonline.nl/de-familie-van-akkrum/

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk