Akkrumer Kuiers, Algemene Begraafplaats

Akkrumer Kuiers, Algemene Begraafplaats


De Algemene Begraafplaats van Akkrum ligt pal naast de snelweg A32. Bezoekers die tussen de graven doorlopen zullen ervaren dat het geraas van het snelverkeer al gauw naar de achtergrond verdwijnt. De begraafplaats heeft een open karak­ter en wordt door lage hagen, bomen en veel water­gangen omgeven en straalt rust en ruimte uit. De overzichtelijke, maar ook verschillende begraafvelden liggen tussen rechte schelpenpaden. Op de begraaf­plaats bevinden zich graven met monumentale waarde.

Omvang

De begraafplaats heeft een oppervlakte van 11.874 m2. In totaal zijn er 2.028 graven, waaronder ‘enkele’ particuliere graven, kindgraven, algemene graven, urnengraven en urnenmuur. Op graftombe.nl zijn 1812 namen vermeld van mensen die tot en met april 2011 op de algemene begraafplaats een laatste rustplaats hebben gevonden, waaronder enkele personen die in Akkrum een zekere bekendheid hebben verworven, zoals Ulbe Twijnstra en slager, koopman en dorpsdichter Willem Jehannes Koopmans.

Gemenebestgraven

Op de begraafplaats liggen de graven van drie Gemenebest militairen. Het gaat om twee Canadezen een Amerikaan van een Halifax die zijn omgekomen bij een crash (5 mei 1943) even noordelijk van Aldeboarn. De drie graven vormen het startpunt van de jaarlijkse dodenherdenking op vier mei. In een stille tocht lopen de deelnemers, waaronder schoolkinderen, van de begraafplaats naar het Van Sminiabankje en het Oorlogsmonument, beide bij de Terptsjerke in het centrum van Akkrum.

Oorlogsslachtoffers

Op de begraafplaats bevinden zich drie graven van oorlogsslachtoffers. Het betreft de graven van Jan van Dijk (1907 – 1944), Catrienus Eenshuistra (1913 – 1945) en van verzetsman Rienk Kleefstra (1902 – 1945).

Rienk Kleefstra

Bronnen:

https://www.heerenveen.nl/burgerzaken/overlijden/begraafplaatsen/
https://oorlogsgravenstichting.nl/begraafplaatsen/gem-begraafplaats-te-akkrum
https://www.begraafplaats.nl/begraafplaatsen/gemeentelijke-begraafplaats-akkrum-1560/

Op graftombe.nl is een lijst met 1812 namen te vinden van mensen die tot en met april 2011 op de Algemene Begraafplaats zijn begraven. Op deze alfabetisch geordende lijst kunt u de namen van de overledenen opzoeken. Sommige daarvan hebben een zekere bekendheid in Akkrum gekregen. Willem Jehannes Koopmans, slager, koopman en dorpsdichter (1869-1953) heeft bijvoorbeeld op deze begraafplaats een laatste rustplaats gevonden.

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk