Krompaed

Krompaed

en . . .

De naam It Krompaed geeft het verloop van dit bochtige weggetje aan, dat van het Heechein naar de Trigreppel loopt. Oorspronkelijk was het een reed, die de boer van Sminiastate gebruikte, om bij zijn land in de polder te komen. De klapbrug over de Trigreppel is enkele jaren geleden vernieuwd en zorgt hier op de ruimte voor een welkome bekleding. Het weggetje is voor een gedeelte nog niet verhard. (Uit “Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982). Rechts de plattegrond van It Krompaed.

Foto boven: Een oud stukje Krompaed.

Foto linksboven: It Krompaad vanaf de Hylkemapôle. Rechtsboven: Krompaad 2. “It Alderhûs” (staat op de gevel). Het geboortehuis van de Hoekstra kinderen. Eerder woonden hun Pake Feike en Beppe Rinskje Hoekstra hier en daarna Heit en Mem Anne en Tiete Hoekstra.

Foto boven: Boerderij van de familie Germ de With van ca. 1955. Foto onder: Teije van Seijen (10 á 12 jaar) aan het schaapmelken bij Germ de With.

Foto boven: De With boerderij aan It Krompaed. ca. 1950.

Afbeelding boven: Een tekening van © Rinse Terpstra uit 1982.

Foto boven: De oude Krompaed brege.

Afbeelding boven: Lang geleden had de ”Bûthûsploech” een plekje aan het Krompaad.

Foto boven: Luchtfoto van en groot gedeelte van It Krompaed. 2008.

Boven foto’s van It Krompaed.

Boven een kollage foto’s van it Krompaad van Anjo Krist, die daarr zo’n 25 jier heeft gewoond. Op de foto linksboven stiet Anjo wat ûnwennich op it plak der’t har âlderlik hùs ôfbrutsen is


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk