Krobbehiem

Krobbehiem

Het aantal kleuters in Akkrum groeide en ‘It Beukerhof’ kon niet meer kinderen aannemen. Tijdelijk werd weer van het Groene Kruisgebouw gebruik gemaakt, maar in 1977 kwam er uitkomst door de bouw van een tweede openbare kleuterschool aan de Sake Visserstrjitte, achter Leppehiem. Die heeft de naam “It Krobbehiem” gekregen. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982). Echter de school heeft geen lang leven gehad, In 19 . . is deze alweer afgebroken.

Wij hebben nog NIET veel informatie van kleuterschool “Krobbehiem”. Wij hopen dat u ons aan meer foto’s (zowel van school als ook klassefoto’s) en/of informatie kunt helpen!

Wij hebben NIET veel informatie van kleuterschool “Krobbehiem”. Wij hopen dat u ons aan meer foto’s en/of informatie kunt helpen!

Helemaal rechts op bovenstaande foto kleuterschool “It Krobbehiem” met links zorgcentrum ”Leppehiem”. Krobbehiem was een tweeklassige school met een speellokaal.

In 1983 zitten er nog maar 6 kleuters op It Beukerhôf en dat zijn er te weinig om te mogen voortbestaan. Van Krobbehiem worden 2 leerlingen “geleend” en mag er doorgewerkt worden. Ook het aantal leerlingen op de JBS was flink gedaald.
Boven: De juffen van kleuterschool it Krobbehiem: Rimmy Tijsma en Edith Dijkstra. Juff. Rimmy Tijsma heeft van 1977 tot 1983 op deze school gewerkt.
‘Krobbehiem’ heeft er niet lang gestaan, maar op deze luchtfoto uit 1986 staat hij achter ‘Leppehiem’.
Afbeelingen links en rechts boven van opening/in gebruikname van Kleuterschool ”It Krobbehiem.”
1 Juf Rimmy Tijsma, 2 Friso Elgersma, 3 Windy Koolwijk, 4 Rixt Tulner, 5 Thijs Tichelaar, 6 Stefan Jansen ?, 7 Kerst-Bonne Hylkema, 8 Lisette Schröder, 9 Annet Everaarts, 10 Sjouke Knol, 11 Obby Veenstra, 12 Mark van der Heide, 13 Dennis Krist, 14 Aliet Roodbergen, 15 Claudia Mast, 16 Gerrit de Bruin, 17 Allart Kleefstra, 18 Sybolt Engelsma, 19 Christa Landstra, 20 Grytsje Boonstra. Foto ca. 1977.
1.Leontine Hemminga, 2. Helga Folkerts – Woudstra, 3. Remco de Vries, 4. Reinske Kalsbeek, ( maar weet het niet zeker), 5. Jan Vledder, 6. Diana Hamstra, 7. Priscilla (Perenboom?), 8. Mariska Zondervan, 9. Marjo de Haan, 10. Sjoerd Lobregt, 11. Gerard de Vries, 12. Klaas Knol, (In memoriam) 13.Nynke Stellema 14. Juff. is een stagière die bij ons op Krobbehiem was. Haar voornaam is Wiepkje. 15.  Andries Kramer, 16.  Rein de Vries, 17.  Romke Kleefstra, 18.  Sietske Lok,1 9.  Nynke Roodbergen, 20.  Alexander (Onderwater?), 21.  Juff. Rimmy Tijsma-Sinnema, 22.  Marleen Bogaerts – de Groot, 23.  Yvonne Krako. Foto boven “It Krobbehiem” 1977.
Boven: Twee Prachtige foto’s met dank aan © Sjoerd Lobregt.
Boven: Officiele opening van kleuterschool “It Krobbehiem” aan de Sake Visserstrjitte. (3-6-1977)
Boven: De juffen van kleuterschool it Krobbehiem: Saskia Nijdam en Edith Dijkstra.
Deze kleuterschool heeft niet zo heel lang bestaan. Van 1977 tot 199 .?
(Met dank aan © Sjoerd lobregt
, mei hannen yn e bûse)
Boven: Leeuwarder Courant 19-5-1995.
Boven: Leeuwarder Courant 1983.
Boven; MFr. 14-6-1977.
Boven: Mid Frieslander 15-11-1977.
Boven: Leeuwarder Courant 19-5-1995.

Einde van kleuterschool Krobbehiem (1977-1994)

Op de plek waar eerder Kleuterschool krobbehiem stond , werd in 1995 de eerste paal geheid voor uitbreiding van 24 aanleunwongen van Zorgcentrum Leppehiem.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk