Kleaster Nes

Kleaster Nes

Kleaster Nes

‘It Nesker Konvint’

De aloude afbeelding van de ruïne van het Keaster, Nes in Utingeradeel van Jacob Stellingwerff (1722) In het midden is de klok nog te zien. Ook thans hangt de klok van de Klokkenstoel op dezelfde plek.
Afbeelding boven: Leeuwarder Courant 20-12-1994.
Afbeelding boven: © Nieuwsblad van Friesland,
Hepkema’s Courant 25-9-1907 en 28-9-1907
Boven: Een koperen wierrook- vat (brander) uit twee helften, met op het onderstuk met golf-lijn versiering. Gevonden in de kloosterterp op Nes. Komt uit de 13e eeuw. © Fries Museum.
Boven de officiele opening van het kloosterpad,
met echte monnikken.(Kromme Knilles sjongers).

Boven en onder: In 2016 werd het Kleasterpad officieel geopend.

In 2016 was er een praalwagen optocht in Akkrum en Nes.

De buurtvereniging van de Kleasterwei van Nes was de grote winnaar hiervan. Zij hadden het kloosterleven van Nes uitgebeeld. Rechtsboven het gewonnen bordje pronkt aan de Kleeasterwei.

(Boven: Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes”, door Merten Bakker, 1982).

Hea. Klik Oerdracht argyf Museum Heerenveen oan de ‘Dútske Oarder’ op 21-12-2018.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk