Klassefoto’s JBS

Klassefoto’s JBS

Hier wordt momenteel aan gewerkt, maar kijk gerust even. Excuses voor het ongemak!

JBS, 1963-’64. Met juff. Alie Veldman. Wie weet meer?? Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, 1964-’65. (Tijdens de trouwerij van meester Klaas Reinalda bij het stadhuis van Franeker).1. Fokke Engelsma?, 2. ?, 3. Jan Kok, 4. ?, 5. Joke Smid, 6. Harm van der Meer, 7. ?, 8. Anne van der Molen, 9. Michelle de Jong, 10. Albertje Bosma, 11. Lieuwe Schouwstra(Tik-Tak), 12. Heerke de Wagt, 13. Coos Kuindersma, 14. Jouke van der Krieke, 15. Marten Bakker?, 16. Tineke Voolstra, 17. Baukje van der Hoek, 18. Janneke Walstra, 19. Geart Peenstra, 20.?, 21. Lupkje de Jong, 22. Durkje Pebesma, 23. Feikje van der Duim, 24. Foke van Oosten, 25. Libbe Zandberg en 26. Tjitske Wartena. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS. 1964-’65. 1. Anne van der Molen, 2. Fokke Engelsma?, 3. Feikje van der Duim, 4. Auke van Dijk, 5. Meester Klaas Reinalda, 6. Janneke Walstra, 7. Liuwe Schouwstra, (TIK-TAK) 8. Geart Peenstra, 9. Hendrik Greydanes?/ Harm van der Meer?, 10. Durkje Pebesma, 11. Michelle de Jong, 12. Tjitske Wartena, 13. Lupkje de Jong, 14. Foke van Oosten, 15. Tineke Voolstra, 16. Joke Smid, 17. Feikje Idzinga? 18. Jan Nijdam, 19. Jouke van der Krieke, 20. Jan Kok, 21. Heerke de Wagt, 22.?, 23. Libbe Zandberg en 24. Coos Kuindersma. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, 6e klasse 1969. 1. Ria Groenewoud, 2. Jantsje Bosma, 3. Mattie Kok, 4. Jikke Bron, 5. Mieke Pebesma, 6. Jeltsje van der Krieke, 7. Pier van der Molen, 8. Wiepie Zandberg, 9. Meester Klaas Reinalda, 10. Roelof van der Meer, 11. Harm Klaren en 12. Geert Beimin. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, 1969-’70, klasse 3. 1. Bauke de Boer, 2. Sipie van der Duim, 3. Simone de Roos, 4. Jannie Klaren, 5. Anne-Kristine Harsta, 6. Aukje van Oosten, 7. Johan Knevelman, 8. Joke Zeemans, 9. Ypie Peenstra, 10. Meester de Boer, 11. Anneke Peenstra, 12. Tineke van der Meer en 13. Jeltsje Boonstra. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS 1970? Foto boven;  1. ? , 2. Fedde Jeeninga. 3. Johan Meester, 4. Wim de Boer. 5. Janny Peenstra, 6. Ivonne Kuindersma, 7. Joke Zeemans, van der Veen ?7  of Neelie Leen.  8. ?, 9. Janke Schouwstra, 10. Marja Meester, 11. Klaske Bokma, Of nr. 12. 12. Ytsje van Dijk, ?, 13. Jannie Hoogeveen, 14. Meester Jaap de Boer. (Woonde toen in Grou met zijn vriend. Was toen heel bijzonder. Geweldige lieve Meester). 15. Geppie Klaren? 16. Arend Jan Pietersma, 17. Johannes Bijlsma?, 18. ?. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, april 1973. Leerkrachten 1. Juff. Boukje Bos, 2. Juff. Loes Ram, 3. Juff. Martha Pietersma. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, 1974-’75. 1. 2. 3. 4. Juff Alie Veldman, 5. ?, 6. Jolanda Bos, 7. ?, 8. ? , 9. ? , 10. ?, 11. ?, 12. ?, 13. ?, 14. ?, 15. ?, 16. ?, 17. ?, 18. ?, 19. ?, 20. Johan de Boer, 21. ?, en 22. Sietse Voolstra?. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, 1974-’75, klasse 3. 1. ?, 2. ..Bos, 3. ?, 4. ?, 5. ? 6. Juff. Liezenga, 7.?. 8.? 9. ? 10. Miranda Bos?, 11. ? 12. Jolanda Bos, 13. Pietha Kneefel, 14. ? 15. ? 16. Klaas Zijlstra, 17. Lolkama?, 18. .. de Boer, 19. ? en 20. ?. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
1974-’75. Kleuterschool Groene kruis Gebouw. 1. Juff. Boukje Bos, 2. ?, 3. ?, 4. ?, 5. ?, 6. ?, 7. ?, 8. ?, 9. ?, 10. ?, 11. ?, 12. ?, 13. ?, 14. ?, 15. ?, 16. ?, 17. ?, 18. ?, 19. ?, 20. ?, 21. ?, 22. ?, 23. ?, 24. Hans Halman, 25. ?, 26. ?, 27. ?, 28. ?, 29. ?, 30. ?, 31. ?, 32. ?, 33. ?, en 34. ?. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS 1975-’76, 2e klas. 1. Juff.  Alie Veldman, 2. Tjeerd Kuindersma, 3. Willy Reinalda, 4. Linda Biegel, 5. Karst Bos, 6. Freddy Lolkema, 7. Frans van der Woude, 8. Aukje Grijpstra, 9. Anne Kees Jeeninga, 10.  Melle van der Schaaf, 11. Jannie Postma, 12. Johny Rijks, 13. Jurjen Grijpstra, 14. Janet Bakker, 15. Lena Mud, 16. Albert Kneefel, 17. Gea Stoker, 18. Jitske Kuik, 19. Jan Peenstra, 20. Roelof Bakker, 21. Serge Mintjes,22. Anne Bottema, 23. Meint Pebesma, 24. Douwe de Boer, 25. Johnny Haitsma, 26. Jolanda de Boer, 27. Fokke Sietse de Boer, 28. Wim(pie) Bijlsma, 29. Rienk Dijkstra, 30. Anne Gerrit Hofstra. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
1975-’76. Kleuterschool Groene kruis Gebouw. 1. Juff. Martha Pietersma-Boonstra, 2. Johan Kuindersma, 3. Meint Veenema, 4. Douwe de Jong, 5. Anneke de Jong 6. Jildou de Haan?, 7. Homme Jonkman?, 8. Joke Wester?, 9. André Halman?, 10. ?, 11. ?, 12. Jitske Kuik?, 13. ?, 14. Aukje Grijpstra, 15. Mardjantie Kneefel?, 16. Marjanneke Hofstra?, 17. ?, 18. Ramona Bult? en 19. ?. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, klasse 2. 1977-’78. 1. Richard Ypey, 2. Johan Kuindersma, 3. Thijs-Jan kKompmaker, 4. Juff. Lyzenga, 5. Mark Goerres, 6. Jan Veenema, 7. ?, 8. Dicky Lolkama, 9. Mardjantie Kneefel, 10. Mirjam van der Hoeven?, 11. ?, 12, Aukje Grijpstra, 13, Margreet Bakker, 14. Jiska de Vries en 15. Jan Voolstra. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, 1977-’78. klasse 3-4. 1. Roelof Bakker, 2. Jannie Postma, 3. ?, 4. Willy Reinalda, 5. Meester Jan de Jong, 6. Linda Biegel, 7. Tjeerd Kuindersma, 8. ?, 9. Jurjen Grijpstra, 10. Helen Rijks, 11. ?, 12. ?, 13. Anne Gerrit Hofstra, 14. Johny Rijks, 15. Wim(pie) Bijlsma, 16. Janet Bakker, 17. Jan Peenstra, 18. Gea Stoker, 19. Melle van der Schaaf, 20. Jitske Kuik, 21. Fokke-Sytse de Jong, 22. Anne-Kees Jeeninga, 23. Douwe de Boer, 24. Albert Kneefel, 25. Serge Mintjes, 26. Kees? Stoker, 27. Freddy Lolkama, 28. Meint Pebesma en 29. Jolanda de Boer. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, 1978. (© Rika Bos). 1. Christien Heida, 2. Trea van den Berg, 3. Karin Hempenius, 4. Rika Bos, 5. Jeen Jonkman, 6. Hendrik Wedman, 7. Freddy Beimers, 8. Loes Schippers, 9. Juff. Martha Pietersma, 10. Hendrik van der Veer, 11. Gosse van der Heide, 12. André Nuttetrs, 13, Jetske Schouwstra, 14, Andrea de Boer?, 15, Martijn Mintjes, 16. ? , 17. Jantina van der Mei, 18. Annelies ?, 19. ?, 20. Nynke van Oosten en 21. Renske ??. Weet u/jij nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij
JBS, 1978-’79, Klasse 3. 1. Pietha Kneefel, 2. André Huisman, 3. Tjeerd Kuindersma, 4. Jurjen Grijpstra, 5. Johannes de Boer, 6. Willeke Klompmaker, 7. Roelof Bakker, 8. Jannie Postma, 9. Frans van der Woude, 10. Tineke de Groot, 11. Francien Peenstra, 12. Anneke ?, 13. Grietje Stobbe, 14. Marleen Mud, 15. Geertje Klaren, 16. Nynke Bergsma, 17. Meester Klaas Reinalda, 18. Sandra ?, 19. Jolanda de Boer, 20. Gea Stoker, 21. Johnny Rijks, 22. Jacob Veenema, 23. Wim(pie) Bijlsma, 24. Melle van der Schaaf, 25. Jan Peenstra, 26. Karst Bos, 27. Freddy Lolkama en 28. Jitske Kuik. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij
JBS 1979-’80. 1. Anne Gerrit Hofstra, 2. Mark Goerres, 3. Fokke Sytze de Jong, 4. Thijs Jan Klompmaker, 5. Meint Jan Veenema, 6. Anne Kees Jeeninga, 7. Meint Pebesma, 8. Douwe de Boer, 9. Jiska de Vries, 10. Aukje Grijpstra, 11. Margreet Bakker, 12. Willy Reinalda, 13. Akke Bottema, 14. Lena Mud, 15. Janet Bakker,16.  Meester Jan de Jong, 17.  Linda Biegel, 18. Helen Rijks, 19. Harry, Dicky, Lolkama, 20. Ebe Kuik, 21. Jan Voolstra, 22. Johan Kuindersma, 23. Richard Ypey, 24. Homme Jonkman , 25. Albert Kneefel, 26. Serge Mintjes, 27. Mardjantie Kneefel.  Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, 1978-’79, klas 5-6. 1. Pietha Kneefel, 2. André Huisman, 3. Tjeerd Kuindersma, 4. Jurjen Grijpstra, 5. Johannes de Boer, 6. Willeke Klompmaker, 7. Roelof Bakker, 8. Jannie Postma, 9. Frans van der Woude, 10. Geertsje de Groot, 11. Fransina Peenstra, 12. Anneke de Groot of Anneke Voolstra, 13. Grietsje  Stobbe, 14. Marleen Mud, 15. Geertje Klaren, 16. Nynke Bergsma, 17. Master Klaas Reinalda, 18. Sandra Visser, 19. Jolanda de Boer, 20. Gea Stoker, 21. Johnny Rijks, 22. Jacob Veenema, 23. Wim(pie)Bijlsma, 24. Melle van der Schaaf, 25. Jan Peenstra, 26. Karst Bos, 27. Freddy Lolkama, 28. Jitske Kuik. Weet u/jij nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, 1979. klasse 1. 1. Gosse van der Heide, 2. ? Voolstra, 3. Wiebern Wartena, 4. Hendrik Wedman, 5. Freddy Beimers, 6. Meint Veenema, 7. Juff. Alie Veldman, 8. Jeen Jonkman, 9. Christien Heida, 10. Nynke van Oosten, 11. Rika Bos, 12. Jantina van der Mei, 13. Trea van den Berg, 14. Andrea de Boer, 15. Wiebren Bakker, 16. Jetske Schouwstra, 17. Sandra Hempenius, 18. Martijn Mintjes, 19. Andre Nutters en 20. Hendrik van der Veer. Weet u/jij nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, 19 .- ” klasse. 1. Tseard Snoek?, 2. 3. Mariska van der Mei, 4. Meester Jan de Jong, 5. Hannie Huisman, 6. Jantina van der Mei, 7. Hendrik Hoekstra, 8. 9. 10. Wilfred de Boer, 11. 12, 13, . . Huisman, 15. . . van der Werf, 16. Tjitte Kneefel, 17. Art de Lang?, 18. 19. Sonja Bos?, 20. 21. en 22. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS. Kleuters, ca. 1983 ? 1. Micheal Visser, 2. Marjan Boersma, 3. Tiny Voolstra, 4. Femke van der Werf, 5. Fransisca de Boer, 6. Tinie Hamstra, 7. Hinke Snoek, 8. Tjitske van der Heide, 9. Mark Bosma, 10. Thea van der Heide, 11. Remco Bootsma, 12. Juff. Martha Pietersma, 13. Ekelien Beimers, 14. Bonny Schouwstra, 15. Gerrit-Jouke de Jong, 16. Kees Dijkstra, 17. Feikje van der Werf, 18. Jelly Hofstra, 19. Moniek Bosma, 20. Marcel van der Hoeven, 21. Anne de Groot, 22. Anita .. , 23. Petra brookman, 24. Marloes Lageveen en Nynke Entzinger. 25. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, 1984, Groep 1 en 2. 1. Fransisca de Boer, 2. Bonny Schouwstra?, 3. 4. 5. Thea van der Heide, 6. Micheal Visser, 7. Juff. Alie Veldman, 8. Tiny Voolstra, 9. Hinke Snoek, 10. . . Olivero, 11. 12. Marloes Lageveen, 13. Moniek Bosma, 14. Tjitske van der Heide, 15. 16. Kees Dijkstra, 17. ?, 18. Mark Bosma, 19. . . van der Werf, 20. Ekelien Beimers, 21. . . Veenstra?, 22. 23. Remco Bootsma, en 24 Tiny Hamstra. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, aandenken van groep 8, 1987. 1. Wedman, 2. 3. .. Veenstra, 4. 5. Janny de Lang, 6. 7. Mariska van den Berg, 8. Wilma Nutters, 9. Stobbe en 10. Trijnie Hempenius. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, 1988, groep 6? . 1. ?, 2. Tiny Voolstra, 3. Bonny Schouwstra?, 4. Thea van der Heide, 5. Michel Visser, 6. 7. Tiny Hamstra, 8. Mark Bosma, 9. Femke Veenstra 10. . . van der Werf?, 11. Ekelien Beimers, 12. Remco Bootsma, 13. Hinke Snoek, 14. 15. Meester Klaas Reinalda, 16. Fransisca de Boer, 17. 18. Kees Dijkstra, 19. 20. . . Olivero, 21. Moniek Bosma, 22. Marloes Lageveen en 23. Tjitske van der Heide. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS 1988, Leerkrachten. 1. Meester Wiebren Epema, 2. Juff. Martha Pietersma-Boonstra, 3. Meester Klaas Reinalda, 4. Meester Jan de Jong en 5. Juff. Baukje Bos.
JBS, 1988-“89. Kleuters. 1. Eelco Entzinger, 2. Marieke .., 3. Sjoukje Visser, 4. Nynke-Kumari Kuik, 5. Martsje Meter, 6. Juff. Martha Pietersma-Boonstra, 7. Peter van der Molen?, 8. .. Olivero, 9. Kirsten Kallenkoot, 10. Alexia Garalabides, 11. Juff. Baukje Bos, 12. Wietske Hijma, 13. Auke van der Meer, 14. Ronald Houwink?, 15. Wendy Knol, 16. Germ Postma, 17. Bouke-Jelmer de Grouw, 18. Jantyne Boetes, 19. Sjoukje Hijma, 20. Nynke Veldman, 21. Rigtje Jeeninga, 22. Gauke Postma, 23. Tialda Hoekstra, 24. Bertina Peenstra, en 25. Hendry Zandstra. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, 2004. 1. .. Heida?, 2. Juff. Rimmy Tijsma,, 3. 4. 5. 6. 6a. Martsje Hoekstra, 7. 8. 9. 10. 10a. Juff. Janneke, 11. 12. 13. 14. en 15. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS. 2004. 1. Ruben Smid? 2. Marrit Heida, 3. Juff. Janneke Planting, 4. Nanne Doeser, 5. Mariëlle Bergsma, 6. Nynke de Jong, 7. Sil Wester, 8. Frans-Piter Schaap, 9. Rixt Wester, 10. Sabrina Fazzi en 11. Anouschka Ponne ? Weet u nog onbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, 1992, Leerkrachten JBS. 1. Meester Klaas Reinalda, 2. Juff. Grietje van Zwol, 3. Juff. Baukje Bos, 4. Juff. Martha Pietersma-Boonstra en 5. Meester Jan de Jong.

JBS, 1992. Juffen Baukje Bos en Martha Pietersma.
JBS. November 2005, Groep 3, (© Leeuwarder Courant)
JBS 2006, 1. Mark Veenstra, 2. Indro de Moor, 3. Juf Janneke Plantinga, 4. Jildou Jongedijk, 5. Lize Bosma, 6. Niels Nijenhuis, 7. Maureen Cox, 8. Lars Bosma. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
30 januari 2007, 100-ste leerling. Vooraan, onder Juff Baukje Bos en 100 ste Carmen Lustermans. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS, Kleuters, maart 2007. (. . . een zandbak met water . . . )1. Juff. Rimmy Tijsma, 2. Serena Galema, 3. 4. Albert Frieswijk, 5. Jory Oosterdijk, 6. Nadine Schippers, 7. .. Koenen/Wybe Posthuma, 8. Auke Dijkstra, 9. Sjouke-Fedde Wierda, 10. 11. Wouter van Dixhoorn, 12. Steijn Brevink?, 13. 14. Timo Kuindersma, 15. Wytske Bos?, en 16. Meike de Vries. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
JBS. 2008. 1. Juff. .. , 2. Fardau Folkertsma, 3. 4. 5. 6. Juff. Janneke Plantinga, 7. Femke-Marije van der Schaaf, 8. 9. Meester Jan de jong, 10. Jelmer de Jong, 11. Edser Heida, 12. 13. 14. Aurëlie Eerden, 15. Ineke Koning, 16. 17. Sigrid Nijenhuis, 18. 19. David de Vries, 20. Bionda de Moor, 21. Amber Cox, 22. Brecht Wester en 23.

Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

JBS, 2008. 1. Anne Ketelaar, 2. Meester Jan de Jong, 3. .. Miedema, 4. Femke Marije …., 5. Britt Bosma, 6. Juff. Janneke, 7. ?, 8. Brecht Wester, 9. David de Vries?, en 10. .. Cox. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

JBS. 2009. 1. Jessica Wagenaar, 2. Wiebren van Keulen, 3. Juff Janneke planting, 4. Fardau Folkertsma, 4a. Sigrid Nijenhuis, 5. Jelmer de Jong, 6. Ineke Koning, 7. Bionda de Moor, 8. Daan Ketelaar, 9. Aurélie Eerden en 10. Edser Heida.

Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

JBS. 1. Menno van de Meer, 2. 3. Jan- Bauke de Boer, 4. 5. Juff. Janneke Planting, 6. 7. Rinke Doeser, , 8. en 9. Ytsen Hoekstra.

Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

JBS, 2009-“10. Groep 8. 1. Alex de Haan, 2. Juff.janneke planting, 3 Patrick de Vries, 4. Jordy Bergsma, 5. 6. Alexandra …, en 7. Marloes ..

Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

JBS, 2010-“11. 1: Jelle Talen, 2: ?, 3: ? 4: Gosse de Lange, 5: Gabriel Beijert, 6: Wessel Folkertsma, 7: Juf Janneke, 8: Robin Cox, 9: Tiagho, 10: Alexander Burger, 11: Farid, 12: Lennart Zijlstra, 13:Jannick van Eerden, 14: Sietse de Vos, 15: Jesse, 16: Marit Kuindersma, 17: ?, 18: Maike Kuindersma, 19: Tamairies Frias, 20: Tessa Nutters, 21: Femke de Vries, 22: Annika Zijlstra, 23: Carmen de Haan, 24 en Ylse van Keulen.

Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

JBS, 2010-“11. groep 8. 1: Marit Kuindersma, 2: Tamairies Frias, 3: Maike Kuindersma, 4: Tessa Nutters, 5: Femke de Vries, 6: Juf Janneke, 7: Lennart Zijlstra en 8: Tiagho. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.comWeet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Screenshot

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk