Klassefoto’s HHS

Klassefoto’s HHS

Aan deze pagina wordt nog gewerkt zoals u kunt zien. Nog even geduld AUB.

Onderstaand Kassefoto’s van de Huishoudschool, in willekeurige volgorde.

Huishoudschool, Schoolreisje 1963-’64. 1. 2. 3. 4. 5. Aaltje Dikkerboom, 6. 7. 8. Gerrie Brander, 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Baukje de Vries, 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. en 36.    Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
Huishoudschool 19 . 1. Dhr. , 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.    Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
Huishoudschool 19.., © Nieske Dijkstra. 1. Consiege Franke Kok, 2. Cartien , 3. Marijke de Wagt, 4. Tineke Oosten, 5. Sjoerdsje Poortman, 6. 7. 8. ? Stoker, 9. Juff. Buursma, 10. 11. Foke van Oosten, 12. Jeltsje Kerkhof. 13. Grietje Booi, 14. Nieske Dijkstra, 15. Annie , 16. Dhr. Bonnema, 17. 18. Jeltsje Akkerman, 19. 20. Fokje en 21. Gelske Pebesma.  Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Huishoudschool 19 .., 1944. © Petra Brookman-Grasma. 1. 2. 3. Niesje Mink, 4. Jikke Bakker, 5. Fimke Beeksma, 6. Martha Dijksma, 7. Griet de Vries, 8. Hinke Koopmans, 9. 10. Anne (van Koert de Vries), 11. 12. 13. Rinskje Jorwerda, 14. en 15. Rijpkema.   Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Huishoudschool, 1982-“83. 1. Tineke Hijlkema, 2. Roelie Wester, 3. Jannie Postma, 4. Gea Terpstra, 5. Brenda van Zuuk, 6. Jolanda Kooistra, 7. Marijke Lobregt, 8. Silvia Goudberg, 9. 10. Esther van Tuil, 11. Janet .., 12. Geraldina Nijdam, 13. Juff. Brouwer, 14. Anja Redmeijer, 15. Alie Paulusma, 16. Margje Tjalsma, 17. Jitske Kuik, 18. Jolanda de Boer, 19. Marie Sinnema, 20. Regina Halman, 21. Mathilda Brouwer, 22. Marja de Ruiter, 23. Gea Riemersma en 24. Grietje Sjoukje Cnossen.   Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Huishoudschool 1964. Vlnr: 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. en 8.
Huishoudschool 1964. Vlnr: 1. 2. Matty Bos, 3. en 4.
Huishoudschool 1985-“86. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. en 21.    Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Huishoudschool 1980-“81. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Mevr. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Dhr. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Anneke Heeg??, 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. en 37.     Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Huishoudschool 1969. (© Leeuwarder Courant) 1. Geertje Nakken, 2. Aaltje Vis, 3. Alie van Huizen, 4. Marie Boerstra, 5. Stien Terpstra, 6. Janneke Walstra, 7. Wieke Kleefstra út Grou, 8. Lies Kronenburg – Kuindersma, 9. Roelie Bosma út Nij-Beets, 10. Hillie Wie(y)tsma, 11. Anneke Kuipers, 12. Ynskje van der Vlucht, 13. Tjitske Wartena út Grou, 14. Hinke van Houten út Aldeboarn, 15. Albertje Bosma,16. Fimke Jelsma, 17. Klaske de Jong, 18. Trijntje Lamsma, Jeltje Hiemstra, Sjoerdtsje de Vries al sa lang lyn ferstoarn 19. Janke Bijker en 20. Trijntje van der Heide.   Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Huishoudschool 1970, © Marie Boerstra. 1. Dhr. Blom of Romp, 2. Mevr. de Vries, 3. Hillie Wij(ie)tsma, 4. 5. 6. Mevr. Meijer, 7. Mevr. Martens, 8. Dhr. Kuiper, 9. Albertje Bosma, 10. ? 11. Mevr. Buursma, Direktrice, 12. Marie Boerstra, 13. 14. Stien Terpstra, 15. 16. Anneke Kuipers, 17. Wieke Kleefstra, 18. Lies Kronenberg-Kuindersma, 19. Geertje Nakken, 20. Aaltje Vis, 21. Fimke Jelsma, 22. Janneke Walstra, 23. Ynskje van der Vlucht. 24. Janke Bijker? en 25.  Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Huishoudschool ca. 1966. 1. Johanna van Oosten, 2. Rennie de Jong, 3. 4. Doetie van Kampen?, 5. Willie Popma, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Begeleidster Alie van Kampen, 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. en 42.    Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com Foto nummering.

Huishoudschool ca. 1931, © Sjoeke Kolk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.12. 13. 14. 15. Hil Schouwstra (zus van 16) en 16. Gepke Schouwstra.     Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com


 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk