Klassefoto’s BS

Klassefoto’s BS

Klassefoto’s van de Bewaarschool aan de Dringelstrjitte.

Aan deze pagina wordt nog gewerkt, maar kijk gerust even rond. Misschien heeft u nog mooie foto’s liggen. Indien dat het geval is, dan graag een berichtje naar Stiftingakkrumaldennij@gmail.com.

Ziet u en mooie (groeps)foto, waar u graag een afdruk zou willen, aarzel dan niet. Als u ‘Stiper-Donateur’ word, krijgt u de foto gratis. Stuur dan een berichtje met foto nummer naar: Stiftingakkrumaldennij@gmail.com. Vermeld er bij of u Wel of Niet ‘Stiper-Donateur’ bent.

Weet u nog namen op de nummers zonder namen of staan en volgens u een verkeerde naam bij, mail dan aub naar: Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Foto 0. Bovenstaand de oude Bewaarschool aan de Dringelstrjitte. (van 1881 – 1968)
Foto 1. Bewaarschool 1964, (© Coby Grossoo). 1.  2.  3. Tom Jager, 5. Coby Grossoo, 6. 7.  Juff. Hermien ??, 8.  9. Remco Tieleman, 10. 11. Annemieke Rauwerda, 12. 13. 14. 15. 16. Janke Schouwstra, 17. Roelie Kooistra, 18. 19. Terry Bergsma, 20. Greetje Brandsma, 21. 22. 23. Bauke Rozenberg, 24. Hannie BAKKER Nijdam, 25. Jens Kerkhof.
Foto 2. Bewaarschool 1956-1957, (© Meintsje van Dam). 1. Juffrouw Vaas?, 2. Anno de Jong, 3. Johannes Rijpkema, 4. Siepie Oostwoud, 5. 6. Jelmer Kramer, 7. Roelie Eenshuistra, 8. Klaas Brouwer, 9. 10.  Rennie de Jong, 11. Betteke Brouwer, 12. Juff. Mien Oost, (fan de drie Berken??) 13. Jan Zerb,14. 15. 16. Mienebeth Postma, 17. Roelie Arendsz, 18. Chris Brander, 19. Wieke Dijkstra, 20. 21. Trijntsje de Wit, 23. Klaas Knol, 24. Kerst Hijlkema, 25. Leffert Brander, 26. Wietske Hoogeveen, 27. Loekie Vis?, 28. Seitje Toering, 29. Meintsje van Dam, 30. 31. Yke van der Leen en 32. Marten Bakker.
Foto 3. Bewaarschool 1956?. (© Antsje Knol) 1. Celestine de Jong-Mook, 1a. 2. Jan de Jong, 3. Juff. Tineke Anema, 4. Alie Okkinga, 5. Anne Knol, 6. Adrie Jager, 7. Franke Engelsma, 8. Juff. Tulner, 9. Jelle Hempenius, 9a. 10. Jan van Dam, 11. Douwe Beimin, 12. Wopke Dragstra, 13. Onno Heida, 14. Willem Oenema, 15. Pim Koopmans, 16. Henk Hoekstra, 17. Sjoeke Kolk, 18. Roelie de Jong, 19. Alie Duiker, 20. Gooitzen Bosma, 21. Liesbeth Dijkstra, 22. Hinke Brander, 23. Eke Schouwstra, 24. Gerda van der Harst, 25. Eke Schouwstra, of Jannie Heeg?, 26. Wietske Hoogeveen, 27. Johannes Dikkerboom, 28. Doetie van Kampen, 29. 30. Antsje Knol, 31. 32. Uke de Jong en 33. Akke Bergsma.
Foto 4. Bewaarschool, Antsje Knol, ca. 1956.
Foto 5. Bewaarschool, ca. 1956. 1. 2. Hans Anker, 3. Wim Anker, 4. 5. Gerrit Schippers, 6. 7. 8. 9. 10. 11. Willemke Calsbeek, 12. .. Rozenberg?, 13. Eppie Moed, 14. Luite Dikkerboom, 15. 16. 17. 18. Aaltje de Vos, 19. 20.
Foto 6. Bewaarschool, 1949. 1. Mien Bosma, 2. Wiebe van der Meulen, 3. Geertsje Hettema, 4. 5. Willie Wind,6. Hillie Koopmans, 7. Henkie Rienstra, 8. 9. Jappie Knol, 10. Juffrouw Boerke, 11. Ypie de Jong, 12. Siete Krist, 13. 14. Karel Westhof, 15, 16. 17. Jeltsje Stoker, 18. Johan Haitsma, 19. Anne Haaijes, 20. Fokke de Groot, 21. Jappie Stoker,22. Piety Winia,23. Jan Oosterhoff, 24. Evert van der Meer,25. Atsje Engelsma, 26. Jan Popma, 27. Arend Tulner, 28. Ypie Bruinsma, 29. Willem Meester, 30. Minke de Jong, 31. Alie Hempenius, 32. Tinie Boerstra, 33. Anneke Brouwer, 34. 35. 36. Pasveer, 37. Frans Schuurmans, 38.Jannie Weening, 39. Simon Kalsbeek.
Foto 7. Bewaarschool.
Foto 8. Bewaarschool.
Foto 9. Bewaarschool 1947. 1. Hilbert Jager, 2. 3. 4. Pieter Bruinsma van de Tandarts, 5. 6. 7. Inez Bergsma, 8. Jan Eijzenga, 9. Henkie de Vos, 10. 11. 12. Anneke Jager, 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Annie Oosterhoff, 23. Feikje Bakker, 24. 25. Mien Bosma, 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Zus Bergsma, 36. Gooitsen Bakker, 37. Jan de Wit, 38. Chris de Wit, 39. Cor Oosterhoff, en 40.
 
Foto 10. Bewaarschool. (© mevr. P Woudstra-Rijpkema, Jan Mankeslaan 7a Heerenveen) 1. Harmke van der Meulen, 2. Juff. Onbekend!, 3. Juff. Onbekend!, 4 Bouke Koopmans, 5. Jantsje Kerkstra, 6 Bontsje de Leeuw, 7. Adri Koopmans, 8. Herre van der Laan, 9. Juffrouw Biesma, 10. Sijke Buis, 11. Sierd Eijsinga, 12. Teije van der Wagen, 13. Wiebe Alkema, 14. Pietsje Rijpkema, 15. Klaasje Waterlander,16. Germ Schilstra, 17. Akkie Dijkstra, 18. Jettie de Vos, 19. Jurjen Oostwoud, 20. Jongetje Blauw,21. Wobbe Pebesma, 22. Sjouke Bosma, 23. Harrij van Dijk, 24. Mint van der Sluis ??, 25. Anneke Schouwstra, 26. Emma Stapert, 27. Sietske de Jong (van de Veearts), 28. Klaske van Veen, 29. Oebele Woudstra, 30. Johannes Schoegje en 31. Tjalling van der Woude.
Foto 11. Bewaarschool, 1912.
Foto 12, Bewaarschool, ca. 1910.
Foto 13. Bewaarschool, 1913.
Foto 14. Bewaarschool ca. 1950. (Foto; © Froukje Bakker). 1. , 2. Atze Hoogeveen, 3. Juff Hillie Brandsma, ?, 4. Jelle Rozenberg, 5. Rinse Hoekstra, 6. Theo Mast, 7. Tineke Hoogeveen, 8. Uilkje Knol,9. Hendrik Krist, 10. Alie Oosterhoff en 11. Joos de Witte.?
 
Foto 15. Bewaarskoalle 194. 1. Wietse de Vries, 2. Popke de Wit, 3. Mien Oost, 4. Pieta Nijdam, 5. Gooitsen Postma, 6. Hans de Jong, 7.  8.  9.  Juffrouw Wimmie Huizinga.  
Foto 16. Bewaarschool.
Foto 17. Bewaarschool ca. 1912.
Foto 18, Bewaarschool 1919.
Foto 19. Bewaarschool, ca. 1920.
Foto 20. Bewaarschool 1936.
Foto 21. Bewaarschool 1937. Met Dina Schouwstra (boven nr.3) als begeleidster van en naar huis. 1. Durk Bakker, 2. Fally Melein, 3. Geertje Span, 4. Aaltje ten Hoeve, 5. Tine Melein, 6. Wietse Vis, 7. ? , 8. Atje Vis, 9. ? , 10. Tjitte Jeeninga, 11. Jappie Slotegraaf, 12. Cor Zijlstra, 13.–, 14. Feite Hofman, 15. Appie van Dijk, 16. Janny Veenstra (Zuivelfabriek) en 17. Sippy Zijlstra.
Foto 22. Bewaarschool, ca. 1951-52?. 1. Juff. Tine Melein, 2.Jan Nijdam, 3. Rudi Zoetendal, 4. Bartele van Dijk, 5. Gooitsen Postma, 6. Fedde Bosma, 7. 8. Juff. Jeltsje .., 9. Anneke de vries, 10. Popke de Wit, 11. Geertsje Albada of Mien Bosma, 12. Gerrit Schotanus, 13. Mien Bosma, 14. Johan Schuueman, 15. Siepie Oostwoud, 16. Janke Rijpkema, 17. Lou Oost, 18. 19. 20. 21. 22. 23. Anneke Sjoerdsma, 24. Johanna van Oosten, 25. Douwe Willemsma, 26. 27. Jannie van Veen, 28. Willie Rozenberg, 29. Siebe Hijlkema, 30. Gerrit de Jong, 31. 32. Durkje van Kalsbeek, 33. Wietse de Jong, 34. Piet Krist, 35. Jeltsje Engelsma, 36. 37. Rienk Kleefstra, 38. Tjipke Eedens, 39. Klaske Heslinga, en 40. Jappie de Groot.
Foto 23. Bewaarschool, 1913.
Foto 24. Bewaarschool,
Foto 25, Bewaarschool, 19 .. 1. Juff. Biesma, 2. 3. 4. 5. Rigt Kleefstra?, 6. 7. 8. Juff. Jeeninga?, 9. Jan Dijkstra, 10. 11. Popke Hempenius, 12. Jikke Visser?, 13. Piet Jager, 14. Lipkje Steenbeek, 15. 16. Griuet hoogerhuis?, 17. .. Everaarts?, 18. Akke de Leeuw, 19. 20. 21. 22. 23. Pop , 24. en 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Foto 26, Bewaarschool. 19.. 1. Juff. Biesma, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. en 22.
Foto 27, Bewaarschool 1948 © Anneke ter Haar-Heeg. 1. Juff. Biesma, 2. Roel Hoekstra, 3. Siete Bruinsma, 4. Jogchum Dijkstra, 5. Kees Reidinga, 6. Arjen bruinsma, 7. Marten Hijlkema, 8. Henk Zuidema, 9. 10. Juff. Femmie Boersma, 11. Klaske Hoogeveen, 12. 13. Jannie Wieringa?, 14. Annie Arendsz, 15. Hie(n)ke de Jong, 16. Minke van Dam, 17. Elske Hoogenhuis, 18. Oebele de Ruiter, 19. Sipke Steegstra, 20. Betty Ferwerda 21. 22. Aldert Huisman, 23. 24. Doede Hoekstra, 25. 26. Krijn Huisman, 27. Jacob van Selm, 28. Hinke Brandsma -Brander?, 29. Tamme Velstra, 30. Jemke Visser, 31. Jan Zijlstra, 32. Johannes Vis en 33.
Foto 28, Bewaarschool ca. 1930. (© Joke Zeemans). 1. Juff. .., 2. 3. 4. 5. 6. Juff. Biesma?, , 7. 8. 9. 10. 11. Juff. .., 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Heit Jentsje Zeemans, 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. en 34.
Foto 29, Bewaarschool . 1. Helpster Juff. Dina Schouwstra??, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Juff. .., 9. 10. 11.12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. en 34.
Foto 30. Bewaarschool ‘van’ Maarten Visser (in de oorlog ”40-”45) met juff Biesma uiterst rechts. Maarten Visser (*1935) woonde in Den Helder en is door de oorlog 40-45 op 5 jarige samen met opoe en opa, een tante met twee kinderen van 3 en 5 jaar en zijn moeder en broertje gevucht en kwam zo in Akkrum terecht vertelde hij aan ons. Totaal acht “man”. Opa, een Fries van geboorte en met veel familie in Friesland, dacht in het Heitelan wel asiel voor ons allen te kunnen vinden. Maarten noemde zichzelf een ‘Asielzoeker’. De famile heeft aan het huidige Heechein gewoond (toen Voorstraat) in een winkelpand dat later van melkboer Pier de Vries was. Na de oorlog zijn ze weer naar Den Helder terug gegaan. Maarten Visser is al een paar keer terug in Akkrum geweest en wist nog namen van personen van toen. (Oa. Juff. Biesma, boer Hooghiemster, Dr. van Albada en Sikke Tontsje vertelde hij). Thans 2024 woont hij samen met zijn vrouw in Assen.
Voor een uitgebreid verhaal van Maarten Visser kik op deze link.

Wie kan zich Maarten Visser herinneren??
Foto 31, Bewaarschool. 1. Juff. Biesma, 2. 3. 4. 5. 6. 7. Juff. 8. 9. 10. 11.12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Foto 32, Bewaarschool ca. 1928. 1. Juff. Trijntje .., 2. Juff. Geertje Steegstra, 3. Zusje van 4, 4. Zusje van 3, 5. Renske Haaijes, 6. 7. Hotze Nijdam, 8. Juff. Biesma, 9. Jeltje Ratsma, 10. Griet Schriemer, 11.12. Eppie Schouwstra, 13. 14. Ale van Veen, 15. .. Knijpstra, 16. 17. .. Bergsma, 18. Feike van Dijk, 19. Piet Ratsma, 20. Sietske van Dijk, 21. .. Schriemer, 22. Jeltje Heida, 23. .. Koning, 24. Yde Schaap, 25. Sjoukje van Veen, 26. en 27. Klaasje Grossoo.
Foto 33, Bewaarschool. 1. Juff. Tytie Zeemans, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. en 21.
Foto 34, Bewaarschool. 1. Juff. Biesma, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. en 26.
Foto 35, Bewaarschool. 1. Juff. Biesma, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Juff. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
 
Foto 36, Bewaarschool. 1. 2. 3. Juff. .. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Juff. Biesma, 10. 11.12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
 


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Screenshot
 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk