Klassefoto’s Beukerhof

Klassefoto’s Beukerhof

De kleuterschool “It Beukerhof” stond aan it Hopmanshôf. Deze school is er gekomen nadat de oude Bewaarschool aan de Dringelstrjitte niet meer functioneel was en is afgebroken. Hieronder en serie klasse- en andere foto’s.

Beukerhôf, ca 1970. © Tatiana Bult. 1. Gea Veenstra, 2. 3. 4. 5. Johan Reinalda, 6. Juff. Loes Ram, 7. 8. 9. 10. 11.12. 13. Klaske de Jong, 14. Anneke de Jong, 15. 16. 17. 18. 19. Henny van Dijk, 20. 21. Hanny Bakker, 22. Tatiana Bult, 23. 24. Marion Bloemhof, 25. Marijke Everaarts, 26. 27. 28. 29. Grietsje van Zwol, 30. 31. 32. 33. 34. Piet Menger, 35. Ronald Stoker, en 36. Johan Bakker ??.
Beukerhôf, ca. 1973. (© Jannie Postma). 1. Johan Dekker?, 2. Jitske Kuik, 3. Yvonne de Jong?, 4. Hendrik Kleefstra, 5. Seerd Bult, 6. 7. 8. Mariska Bult, 9. Simon Vis, 10. 11. 12. 13, 14, Regina Halman, 15, Gerard Hart,  van der Wal, ???    Christal Peters, 16, Sipke van der Meulen, 17, 18. 19. Juff. Loes Ram, 20. Edwin Pietersma, fan juff. Pietersma, 21. 22. Geraldina Nijdam, 23. 24. 25. 26. Prescilla Berendsen, 27. Jannie Postma, 28. 29. Jolanda de Boer, 30. Bauke Everaarts, 31. 32. Gea Stoker, 33. Ulko Sjoerdsma, 34. 35. 36. Anja Posthuma-de Boer, 37. 38. Karst Bos en 39. Jelle Calsbeek.
 
JBS, 1978. (© Rika Bos). 1. Christien Heida, 2. Trea van den Berg, 3. Karin Hempenius, 4. Rika Bos, 5. Jeen Jonkman, 6. Hendrik Wedman, 7. Freddy Beimers, 8. Loes Schippers, 9. Juff. Martha Pietersma, 10. Hendrik van der Veer, 11. Gosse van der Heide, 12. André Nuttetrs, 13, Jetske Schouwstra, 14, Andrea de Boer?, 15, Martijn Mintjes, 16. ? , 17. Jantina van der Mei, 18. Annelies ?, 19. ?, 20. Nynke van Oosten en 21. Renske ??. Weet u/jij nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij
JBS. Kleuters, ca. 1983 ? 1. Micheal Visser, 2. Marjan Boersma, 3. Tiny Voolstra, 4. Femke van der Werf, 5. Fransisca de Boer, 6. Tinie Hamstra, 7. Hinke Snoek, 8. Tjitske van der Heide, 9. Mark Bosma, 10. Thea van der Heide, 11. Remco Bootsma, 12. Juff. Martha Pietersma, 13. Ekelien Beimers, 14. Bonny Schouwstra, 15. Gerrit-Jouke de Jong, 16. Kees Dijkstra, 17. Feikje van der Werf, 18. Jelly Hofstra, 19. Moniek Bosma, 20. Marcel van der Hoeven, 21. Anne de Groot, 22. Anita .. , 23. Petra Brookman, 24. Marloes Lageveen en Nynke Entzinger. 25. Weet u nog ontbrekende namen of zijn namen niet goed? stiftingakkrumaldennij@gmail.com
Mid Frieslander 21-7-1987. Afscheid juff. Wieb Bosma. Op de foto 1. Auke van der Meer, 2. Jildert Hoekstra, 3. Juff. Wieb Bosma, 4. Atte van der Meer of Alien Soeten?, 5. Bauke Visser, 6. Hielke Ebe Kuik, 7. Rolf Niemarkt, 8. Johan Arendsz, 9. Gera Stocksen?, 10. Sander Akkerman, 11. Leentje Zwarts en 12.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Screenshot
 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk