Kanadeeske strjitte

Kanadeeske strjitte

Eerder Prinses Louise Fuselierstrjitte, PLF strjitte.

Boven: Een mooie ansichtkaart van het Oostelijke deel van de Kanadeeske strjitte uit ca.1913, met C.B. van Woerden achter het raam (links), die daar woonde.

‘De Kanadeeskestrjitte is in stukje van de Slachte vanaf De Kleef tot aan de spoorwegovergang. De straat is ontstaan na de aaneg van it spoor in 1868. Akkrum breide zich uit naar het Oosten. Van ouds stond bij de Kleef een draaihek, die het dorp afsloot van wat toen een modderweg was. In 1838 werd het hek opgeruimd en de weg verhard. Na 1870 komen bij de Boarn langs huizen aan de weg en zo kan er van een streekdorp gesproken worden, dat zich wat meer naar het Oosten toe worden uitgebreid. In 1945 werden de Kanadezen, onze bevrijders, in Akkrum ingekwartierd en als blijk van dank kreeg de straat de naam van “Princess Louise Fuselierstraat”  maar de bevolking maakten  er voor het gemak al snel P.L.F. -strjitte van. In 1955 heeft de naamgevings kommissie er gelukkig een gemakkelijker naam voor bedacht: De Kanadeeskestrjitte. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).

Links de plattegrond van de Kanadeeske strjitte.

Onder: Omnummerlijst van huisnummers na 1956 van de Kanadeeske strjitte.

Onderstaand een serie ansichtkaarten/foto’s van de Kanadeeskestrjitte door de jaren.

Boven: Een situatie die niet bekend is bij veel Akkrumers. De boerderij (links) moest wijken voor het verkeer en de straat die ontstond, Tsjerkebreed. (De foto zal van ca. 1952 zijn). Rechts “Tink-om-‘e-tiid” en het postkantoor.
Boven: Twee foto van bijna dezelfe situatie van de zuidkant van de Kanadeeske strjitte. (Foto’s 1915).
Linksboven: Bij de “thé-túntsjes”.                                 Rechtsboven: De winkel van “Tink-om-‘e-tiid”.
Boven: Ansichtkaart ca. 1930.
Boven: De bruggetjes aan de Kanadeeskestrjitte, hebben hun tijd bijna uitgediend. (Foto: 1953).
Boven: Ansichtkart  ca. 1935.                                Boven: Ansichtkaart  ca. 1935.  
Boven: Ansichtkaart ca.1939.                               Boven: Ansichtkaart ca.1955.
Boven, links: Een iets jongere ansicht van ca. 1910. Links het postkantoor.
Boven: Een oude ansichtkaart van de Kanadeeskestrjitte van ca.1908. Rechts op de foto is duidelijk de uitloper van de Trigreppel te zien.
Boppe: Twee ansichtkaarten van de zelfde situatie. Genomen vanuit de tuin van de familie van Woerden. (Foto’s ca. 1915).
Boven: Twee situaties van de Kanadeeskestrjitte van de noordkant van ca. 1902.
Boven en onder: Het pand van Willem Kuipers, later ‘Bron’ en tegenwoordig ‘Oosterhoff’. De eerste steen van dit pand werd gelegd door W. Kuipers in 1913.
Op de foto Willem Kuipers voor zijn winkel, Hij woonde aan de ander kant van de straat.
Linksboven de (ver)bouw-tekening van Kanadeeskestrjitte 31 uit 1918. Rechts uit 1929.
Boppe/boven: Links de (ver)-bouwtekening van Kanadees-kestrjitte 31 uit 1946. Rechts uit 1962.
Boven: De spoorhuisjes, waar oa. ook Bosch (midden) woonde.
Boven: Het Waaggebouw aan de Kanadeeskestrjitte, met rechts het interieur.
Bovenstaande krantberichten betreffende het Waaggebouw © met dank aan Harmen van der Meer.

Voor meer Waaggebouw kijk op dorpshistorie > Gebouwen > Waag

Onderstaand een serie van 13 foto’s die is gemaakt in de jaren “70. (Foto’s © Rudy de Vries).

(Met dank aan © Rudy de Vries)
Boven: Een zeer oude foto fan de Kanadeeskestrjitte uit ca.1900.
Boppe/boven: Kanadeeskestrjitte 17 met een (ver) bouwtekening uit 1925.
Boven: Het westelijke deel van de Kanadeeskestrjitte met uiterst rechts het oude waaggebouw. (Foto: 1965).
Links en rechts boven: Twee ansichtkaarten van Hotel Prinsen. Thans Hotel Goerres. (Foto boven: 1905).
      
Rechts boven: een ansichtkaarten van Hotel Prinsen. Thans Hotel Goerres. (Foto boven : 1960).
Booven; Briefhoofd van (betaalde) rekening van Hotel Cafe Restaurant P. Goerres. (1965).
Boven: In het midden van bovenstaande foto de winkel van Sybe Romkes Schaap. Hij handelde niet alleen in veevoeder maar ook  in kruide-nierswaren, oa. thee, galanteriën en speelgoed. Daarnaast was hij ook uitgever van Prentbrief-kaarten! Rechts de stalling van het hotel, café, koffiehuis van Jacobus Lucas Prinsen, dat in 1886 werd geopend als stationskoffiehuis na de opening van de spoorlijn Zwolle- Leeuwarden. Dit deel van de Boarnsterdyk werd na de WO2 als eerbetoon aan de bevrijders  omgedoopt tot Kanadeeskestrjitte. Foto; Ca. 1905-1920. (Foto; uit collectie www.eduardsanders.nl).
Boven: Dit is de woning die op de plaats stond van het huidige pand van Douwe en Grietje van der Meulen, en is afgebroken in ca. 1918.
Boven,links; Het eerdere huis van de familie van Woerden. Vandaag-de-dag wonen Douwe en Grietsje van der Meulen in dit pand. (Foto: ca. 1970).     Boven: rechts de (ver)bouwtekening van 1918).
Foto boven: De brug over de Boarn naar de Himdyk is klaar. ca. 1975
Boven: De timmerwerkplaats van Bouwbedrijf Reinder de Boer.
Boven en onder: Woning van Anneke Goerres met boven de deur de plaquette van de bevrijders van Akkrum. (Zie ook foto onder)
De oude ansichtkaart met de spoorwegovergang naar het Oosten (Boarnsterdyk) met op de achtergrond de Zuivelfabriek Utingeradeel. © 1900.
Foto boven: © Hans J. Noppert, 2019.
Boven en onder: twee luchtfoto;s uit 2008.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk